ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย –ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”ข่าวประชาสัมพันธ์  PRESS RELEASE

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91ถนนพระพันวษาตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโทร035 – 525867,035-525880
E-mail: tatsuphan@tat.or.th ,www.tatsuphan.net
***************************************************************************************************************
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย –ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำในวันอาทิตย์ที่26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00  น.เป็นต้นไป
ณ วัดแม่พระประจักษ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้านแม่พระประจักษ์ และตำบลใกล้เคียง ที่มีเชื้อสายเวียดนามซึ่งชาวบ้านเรียกว่าบ้านญวน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก  ประชาชนในหมู่บ้านได้จัดให้มีประเพณีแห่แม่พระทางเรือเพื่อโมทนาบุญ ขอบคุณแม่พระองค์อุปถัมภ์ของชุมชนไทยญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ และเพื่อขอบคุณที่แม่พระได้ประธานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคน ภายในงานเลือกชิม ช็อป สินค้า OTOP ของอำเภอสองพี่น้อง ชมนิทรรศการ แม่พระสายประคำมีขบวนเรือหลายสิบลำเข้าร่วมขบวนแห่แม่พระทางน้ำ ระหว่างทางมีการสวดภาวนา ขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้า สวดสายประคำ และร่วมอัญเชิญแม่พระเข้าวัดแม่ประจักษ์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล035-472681

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]