ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

สมุทรสาคร - ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ และโครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ

 "ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ" ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร "โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินแห่เรือทางน้ำ" ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ วัดพระยาญาติ (วัดปากง่าม ริมคลองอัมพวา) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และ "โครงการตักบาตรพระทางน้ำ 299 รูป" ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงราม ตั้งแต่เวลา 06.00 -08.30 น.(การแต่งกายชุดขาว)


ข่าวประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม
(พื้นที่รับผิดชอบ : สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)

ตุลาคมนี้...เที่ยวงานบุญ 2 สมุทร
ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ และโครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)  เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ร่วมกับวัดเจ็ดริ้ว โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ชาวจังหวัดสมุทรสาคร และททท.สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

“ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ”  เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยรามัญ ในวันออกพรรษา ซึ่งตรงแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ของ ทุกปี ในปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 วัดเจ็ดริ้วและชาวมอญในจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร่วมสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนี้ โดยในตอนเช้าจะเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ และในช่วงบ่ายก็จะเตรียมขันใส่น้ำและดอกไม้หลากหลายชนิดเพื่อรอเวลาที่พระสงฆ์จะเดินไปยังพระอุโบสถ เมื่อได้เวลาที่พระสงฆ์เดินเป็นแถวจากศาลา ไปยังพระอุโบสถแล้ว ระหว่างทางนั้นจะนำน้ำมาล้างเท้า ปูผ้าให้พระสงฆ์เดินย่ำ และถวายดอกไม้ใส่ลงไปในย่ามที่พระสงฆ์ถืออยู่จนครบ จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้นำทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาต่อไป  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบต่อพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเล่นสะบ้า การปักผ้าสไบมอญ การกวนกาละแม รวมทั้งแสดงวิถีชีวิตการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญเจ็ดริ้วอีกด้วย

นอกจากนี้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮม สเตย์ ร่วมกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินแห่เรือทางน้ำ จากชุมชนบ้านริมคลอง ต.บ้านปรก อ.เมือง ไปทอดกฐิน ณ วัดพระยาญาติ (วัดปากง่าม ริมคลองอัมพวา ) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ สร้างความสมัครสมานสามัคคีและเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.30 น. และโครงการตักบาตรพระทางน้ำ 299 รูป จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระทางน้ำ 299 รูป หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ 299 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดประเพณีท้องถิ่นสืบต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงราม ตั้งแต่เวลา 06.00 -08.30 น.     (การแต่งกายชุดขาว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเจ็ดริ้ว โทร. 0 3441 8038, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง โทร. 08 9170 2904, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา โทร. 0 3475 3728 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]