ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

✈️ Fam Trip เส้นทาง 🎉ใหม่ 2 ประเทศ 🎉 🇻🇳เวียดนาม🇱🇦ลาว

 


✈️ บิน 3 ขา ไป-กลับ

สบายๆ 4วัน 3 คืน🎉


✅จุดเด่นรายการ🌺

✈️ บินสบายๆ 3 ขา

บินภายในฮานอย

ไปเดียนเบียนฟู ✈️

🛌 พัก 3 เมืองสวย

📸 ถ่ายรูปอากาศดี

🏢 เที่ยว 3 เมือง

🛕 ชมพิพิธภัณฑ์

เดียนเบียนฟู 🌈

🕍ชมโบสถ์ฮานอย

🛕ชมอนุสาวรีย์

🏞 เส้นทางธรรมชาติ

🚤ล่องเรือหนองเขียว

⛰ ชมวิวผาชมนาง

✈️ บินกลับจากหลวง

พระบาง 🎉


✈️ จองด่วน 💥💥

จำนวนจำกัด 🎉🎉

📅 20-23 ธ.ค.66


✅ราคารวม ตั๋วเครื่องบิน 3 ขา,ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องท่านละ 10+7 กก. ,ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 9 มื้อ, รถนำเที่ยว, ค่าเข้าชมตามรายการ


❌ ราคาไม่รวมทิปคนขับรถและพนงบริการ 400 บาท, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกว่าที่กำหนด., ค่าหนังสือเดินทางและวีซ่า, ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือรายการ


🙏 สนใจจองและสอบถาม📞เพิ่มเติมได้ที่ AEC journeys 🙏❤️


https://line.me/ti/g2/Jwsx76IuDmIe72Z2pbwmsuadA4mXZNxH454HTw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]