ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

Fam Trip เวียดนามใต้ 🇻🇳 เที่ยว 3 เมืองสวย🌈 ญาจาง 🏖- บลัวมาทวด - ดาลัด 🌺

 


ขออนุญาต🙏❤️🙏

📣ประชาสัมพันธ์ 📣

🎉เส้นทางใหม่ 🎉 

Fam Trip เวียดนามใต้ 🇻🇳

เที่ยว 3 เมืองสวย🌈

ญาจาง 🏖- บลัวมาทวด -  ดาลัด 🌺


ทะเลสวย 🌈หาดทรายขาวแหล่งผลิตกาแฟเวียด⛰และ 🌸🌺สวนดอกไม้สวย


✈️ บินตรง กรุงเทพฯ

ญาจาง ขากลับบิน✈️

จากดาลัดกับกรุงเทพ 

4 วัน 3 คืน 🌈🎉


✅จุดเด่นรายการ🌺

🛌 พักญาจาง 1คืน 

🛌 พักบลัวแม1คืน 

🛌 พักดาลัด 1 คืน 

📸 ถ่ายรูปสวยทุกจุด

🏢 ชมวิวบนยอดตึก 

⛰ชมพิพิธภัณฑ์กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

🕍ชมโบสถ์เก่าแก่

Christ The King Cathedral 

🛕ชม ศิลปจามเก่าแก่ Po Nagar 

🚠 นั่งกระเช้าเที่ยววัด

🚃 นั่งรถรางแสนสนุก

🌺 ถ่ายรูปดอกไม้

🛕 ชม Crazy House

🛕 ชมวัดเจดีย์มังกร

🛍 ช้อปปิ้งผลไม้


✈️ จองด่วน 💥💥

จำนวนจำกัด 🎉🎉

📅 09-12 ธ.ค.65


✅ราคารวม ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพไปญาจาง, บินจากดาลัดกลับกรุงเทพ,ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องท่านละ 10+7 กก. ,ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 8 มื้อ, รถนำเที่ยว, ค่าเข้าชมตามรายการ


❌ ราคาไม่รวมทิปคนขับรถและพนงบริการ 400 บาท, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกว่า 10+7กก., ค่าหนังสือเดินทางและวีซ่า, ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือรายการ


🙏 สนใจจองและสอบถาม📞เพิ่มเติมได้ที่ AEC journeys 🙏❤️


https://line.me/ti/g2/Jwsx76IuDmIe72Z2pbwmsuadA4mXZNxH454HTw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]