ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

“จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ”
จังหวัดยโสธรและ ททท.ขอเชิญเที่ยวงาน  “จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ”  ประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวในไทยของชาวบ้านทุ่งแต้ ยโสธร ชมความระยิบระยับงดงามตระการตาในยามค่ำคืน ของแสงไฟตูมกานับหมื่นดวง  ที่จุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงออกพรรษา ชมการฟ้อนเพลินใจ ไฟตูมกา ด้วยนางรำนับพันคน  ชมการสาธิตการแกะลายไฟตูมกา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายพบกัน  

28 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
 และ 
5 ตุลาคม ที่บ้านทุ่งแต้ อำเภอเมือง ยโสธรททท. ชวนร่วมงานบุญ จุดไฟตูมกา ออกพรรษา ที่ ยโสธร
28 กันยายน -5 ตุลาคม 2560
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานบุญออกพรรษาที่เป็นประเพณีเก่าแก่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คืองานบุญประเพณี จุดไฟตูมกา ออกพรรษา ที่ยโสธร สาหรับงานบุญดังกล่าว มีที่มาจากบ้านทุ่งแต้ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ใน ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร ได้ร่วมกันฟื้นฟูภูมิปัญญา ประเพณีในอดีตซึ่งเลือนหายไปพร้อมกับการมีไฟฟ้าใช้ของชุมชน นั่นคือ การจุด “ ไฟตูมกา ”การทาไฟตูมกาวันออกพรรษาเป็นวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชุมชนบ้านทุ่งแต้ ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยการนาผลตูมกา ผลไม้ป่าทีมีรูปทรงกลมคล้ายผลส้มขนาดเท่ากาปั้น หรือโตกว่า มีก้านยาวและมีลักษณะพิเศษคือ เปลือกบางโปร่งแสง เมื่อขูดเอาผิวสีเขียวออกและคว้านเอาเนื้อและเมล็ดข้างในออกให้หมด ใช้มีดแกะเป็นลายต่างๆ ตามความต้องการ หลังจากจุดเทียนที่สอดขึ้นไปจากรูที่เจาะไว้ส่วนล่างของผลตูมกา แสงสว่างจากเปลวเทียนก็จะ ลอดออกมา เป็นลวดลายตามรูที่เจาะไว้ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา โดยในคืนออกพรรษาชาวบ้านจะจุดเทียนจากที่บ้านหิ้วก้าน ไปรวมกันที่วัดแม้จะมีลมพัดเทียนก็จะไม่ดับ เมื่อเทียนจะหมดก็เปลี่ยนเล่มใหม่ได้ เมื่อไปถึงที่วัดก็จะนาไฟตูมกาไปแขวนไว้ตามสถานที่ที่ ทางวัดจัดไว้ เช่น ซุ้มไม้ไผหรือราวไม้สาหรับแขวนก้านตูมกา แล้วร่วมสวดมนต์ใหว้พระ ตามวิถีของชาวพุทธในปีนี้ ทางจังหวัดยโสธร ได้ยกระดับงานประเพณี จุดไฟตูมกา ให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น ด้วยการจัดงานให้นานวันขึ้น โดยในปีนี้กาหนด


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2560สาหรับวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองยโสธร นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจ กับความระยิบระยับตระการตาของแสงไฟตูมกานับหมื่นดวง ที่จุดเป็นพุทธบูชา พร้อมกับชม การฟ้อน “เพลินใจ ไฟตูมกา” จากนางรานับพันคน รวมทั้งกิจกรรมสาธิต การแกะลายไฟตูมกา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย


ส่วนในวันสุดท้ายคือวันที่5 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา จะเป็นขบวนแห่ไฟตูมกา กลับไปที่บ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อประกอบพิธี จุดไฟตูมกา ถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งงานประเพณีในดินแดนอีสาน ที่ ททท. อยากเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัส ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมงานบุญออกพรรษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดยโสธรได้อย่างคุ้มค่า อาทิเช่น เช่น
เส้นทางย้อนรอยเมืองสิงห์ท่า ค้นหาอดีตเมืองยโสธร โบสถ์ไม้บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ หัตถกรรมหมอนขวาน ผ้าขิดบ้านศรีฐาน
พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก ที่วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย หรือ วิมานพญาแถน เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุบลราชธานี 
โทร. 0-4524-3770 , 0-4525-0714
-----------------------------------------------------------
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุบลราชธานี 
264/1 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 0-4524-3770,0-4525-0714

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]