ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

“ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 8 / 2560                              
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2560           

ททท. สำนักงานแพร่ (พื้นที่รับผิดชอบ : แพร่ น่าน)

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน 
“ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสานงาน “ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560” ซึ่งกำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2560 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่          6 – 12 มีนาคม 2560  ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชาวเมืองน่านที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีเถาะไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า    
 สำหรับในปีนี้ วันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าทิพย์พระราชทาน ขบวนแห่ครัวทานงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 17.00 น. 


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมายในแต่ละวัน อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร พิธีสืบชาตาหลวง ส่งเคราะห์ หลีกภัย ต่ออายุ รับโชค พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลวง พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก พิธีเวียนเทียนการแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีพื้นเมืองน่าน การประกวดการตีกลองบูชา การตีกลองแอว การจุดบอกไฟดอกถวายเป็นพุทธบูชา ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริม สิริมงคล ในงาน “ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560” ในระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2560     ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โทรศัพท์ 0 5460 1146  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]