ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2560


“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560


 ไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์    “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560    ในระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย พร้อมกับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศิริมงคล วันที่ 13 เมษายน 2560 ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรีตั้งแต่ เวลา 16.00 น.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ เข้าร่วมขบวนแห่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำพระ องค์หลวงพ่อโตทองคำ มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้มทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99%  ความหนา # 16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานครั้งนี้
พร้อมกับชมการประกวดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์ชนพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ จำนวน 10  อำเภอ  การแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์  การประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2560  การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่ เสรี รุ่งสว่าง เปาวลี และจ่อย ไมค์ทองคำ การจัดจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมฟรีตลอดงาน!!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3553 5380
และ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.0 3552 5880, 0 3552 5867, www.tatsuphan.netการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867, 035 - 525880
E-mail : tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.netPP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]