ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2560


“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560


 ไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์    “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560    ในระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย พร้อมกับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศิริมงคล วันที่ 13 เมษายน 2560 ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรีตั้งแต่ เวลา 16.00 น.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ เข้าร่วมขบวนแห่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำพระ องค์หลวงพ่อโตทองคำ มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้มทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99%  ความหนา # 16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานครั้งนี้
พร้อมกับชมการประกวดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์ชนพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ จำนวน 10  อำเภอ  การแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์  การประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2560  การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่ เสรี รุ่งสว่าง เปาวลี และจ่อย ไมค์ทองคำ การจัดจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมฟรีตลอดงาน!!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3553 5380
และ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.0 3552 5880, 0 3552 5867, www.tatsuphan.netการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867, 035 - 525880
E-mail : tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.netPP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]