ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน"ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์"...ฟรี

วัดพระเชตุพน


วัดสุทัศน์
ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน
"ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์"...ฟรีวัดบวรททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดกิจกรรม"ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" โดยการจัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง 

ในเส้นทาง วัดมหาธุาตฯ - วัดพระเชตุพนฯ - วัดราชประดิษฐ์ฯ - วัดราชบพิธฯ - วัดสุทัศน์ฯ - วัดราชบูรณะฯ - วัดบวรนิเวศน์ฯ - วัดสระเกศฯ - วัดเบญจมบพิตร - วัดมกุฎกษัตริย์ฯ และวัดระฆังฯ ซึ่งวัดทั้ง 11 แห่งนี้ มีความสำคัญ คือ เป็น / เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฯ ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนของวัดระฆังฯ นั้น จะจอดให้ข้ามเรือ ณ บริเวณท่าช้างวัดระฆังฯ

วัดสระเกศสำหรับกิจกรรม"ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์" จะจัดขึ้นระหว่าง 1 เม.ย. - 14 พ.ค. 2560  โดยให้บริการฟรี ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น.
กิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์" เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ"เที่ยวเมืองไทย ใคร...ก็เที่ยวได้" ของ ททท. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม
ที่มา...การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]