ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด) สุพรรณบุรี
อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด) สุพรรณบุรี

อุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก บรมครูปู่ฤาษีนารอด


สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด 
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
อุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก   พระฤาษีนารอด เป็นครูของฤาษีทั้งปวง ทรงกำเนิดจากเศียรที่ ๕ ของพระพรมธาดา ทรงเพศเป็นฤาษี พระฤาษีนารอดถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ ไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใด หากไม่มีการเชิญท่านแล้ว พิธีกรรมนั้นมักไม่สมบูรณ์
   รูปลักษณ์ของท่านที่สร้างเป็นหัวโขน (ศรีษะครู) สำหรับบูชาเป็นรูปหน้าพระฤาษีหน้าปิดทอง สวมลอมพอกฤาษี มี(กระดาษ) ทำเป็นผ้าพับเป็นชั้นลดหลั่นกันไป เสียบอยู่กลางลอมพอก   
สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด  ตั้งอยู่ที่สำนักพยัคฆบรรพต มี พระฤาษีพยัคฆราชมุนี (อาจารพล พยัคฆราช) เป็นประธานโครงการ มีขนาดหน้าตัก 13 เมตร ทำพิธี “ฉลองสมโภชบรมครูพ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” เมื่อปี พ.ศ. 2555


ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่สำนักพยัคฆบรรพต สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด โดยมี พระฤาษีพยัคฆราชมุนี (อาจารพล พยัคฆราช) เป็นประธานโครงการ มีขนาดหน้าตัก 13 เมตร สูงเท่าตึก 6 ชั้น โดยทำพิธี “ฉลองสมโภชบรมครูพ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยข้อมูลเกี่ยวกับพระฤาษีนารอด หรือเรียกว่า พระนารท พระนารทมุนี พระนารอด นั้นถือว่าเป็นครูของฤาษีทั้งปวง เป็นบรมครูที่มีฐานะเป็นทั้งเทพฤๅษีผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นทั้งพรหมฤๅษีผู้ทรงฌานสมาบัติสูงสุด เป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระฤๅษีนารอดที่น่าสนใจดังนี้ว่า พระฤๅษีนารอดนั้นเป็นบุตรของพระพรหม นับถือกันว่าเป็นผู้หยั่งรู้ในสามโลก เชี่ยวชาญการดนตรีอย่างยิ่ง มีวิชาความรู้ด้านสมุนไพร พระเวทคาถาอาคมต่างๆ รวมไปถึงโหราศาสตร์ ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องพระฤๅษีนารอดว่าทรงเป็นบรมครูทางด้านดุริยางคศิลป์ เป็นครูยาและครูโหราศาสตร์และเป็นครูทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆ คติว่าด้วยพระฤๅษีนารอดนั้นกล่าวว่ามีรัศมีกายสีม่วง ในมือมักถือตำราพระเวท บ้างทำเป็นพระฤๅษีรูปงามในมือถือเครื่องดีด นอกจากนี้ตามตำนานถือว่าพระฤๅษีนารอดเป็นบุตรโดยตรงแห่งพระพรหม นับเป็นประชาบดีอันเป็นหนึ่งในผู้สร้างโลกอีกด้วย พระฤๅษีนารอดมีความสามารถในด้านการแปลงกายเป็นต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เคยแปลงเป็นลิงและนก ในปัจจุบันจึงมีการสร้างหัวโขนพระนารทมุนีหรือพระฤๅษีนารอดในรูปหน้าลิงและพญานกด้วย

 61

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]