ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณ์”

เที่ยวงาน อุ้มพระดำน้ำ ครั้งนึงในชีวิต 
 เมืองต้องห้ามพลาด... เพชรบูรณ์ ...


ททท.สำนักงานพิษณุโลก (รับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร)    
วันที่  12 ตค 2558

“งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณ์”

“ประเพณี ๑ เดียวในโลก ต้องห้ามพลาด”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร กล่าวว่า ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา ของชาวเพชรบูรณ์ต่อพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง คือ พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งในปีนี้ การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีการจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาและขบวนแห่ทางบกรอบเมืองเพชรบูรณ์  แล้วอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐาน ณ  วัดไตรภูมิ  ให้ประชาชนสักการะปิดทองและจัดงานสมโภช จากนั้นในวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร  ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน มีการแสดงแสง เสียง และเทศกาลอาหารอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชบุระ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งพายเรือทวนน้ำ บริเวณหน้าวัดไตรภูมิ อีกด้วยพิธีอุ้มพระดำน้ำ เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์จะมีขึ้นในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ หรือวันสารทไทย ของทุกปี ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันสำคัญของงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ฝ่ายเจ้าเมือง นายบัณฑิตย์   เทวีทิวารักษ์  จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำจากท่าน้ำวัดไตรภูมิ เพื่อไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าสัก  ณ  ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร โดยมีกรมการเมืองทั้ง ๔ ร่วมประกอบพิธี โดยในปีนี้ผู้ได้รับเกียรติเป็นกรมการเมืองร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ คือ ฝ่ายเวียง (ประจำหลักสีแดง) ได้แก่ นายวิกรม บุรินทรรัตน์ อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์  ฝ่ายวัง (ประจำหลักสีทอง) ได้แก่ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ฝ่ายคลัง (ประจำหลักสีเงิน) ได้แก่ นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ ธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และฝ่ายนา (ประจำหลักสีเขียว) ได้แก่ นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน

ททท.สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่สำคัญยิ่ง ประเพณี ๑ เดียวในโลก และเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้องห้ามพลาดของจังหวัดเพชรบูรณ์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของเมืองต้องห้ามพลาดพลัส อาทิ กิจกรรม ๑๔ จุดสุดประทับใจ ได้ที่ ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓ ทุกวันในเวลาทำการ หรือ www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก
๒๐๙/๗-๘ ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓ โทรสาร ๐๕๕ ๒๓๑ ๐๖๓
เขตพื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร  email : tatphlok@tat.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]