ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

แถลงข่าวงาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”
แถลงข่าว งาน “River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30-20.00น.
ณลานหน้าพระมณฑป (หอไตรจัตุรมุข) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
กล่าวถึงที่มาและแนวคิด การจัดงาน

เนื่องด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทยและต้องการอนุรักษ์สืบสานไว้ให้ยั่งยืนด้วยการเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลก  โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน    ในการจัดงาน  “River Festival  2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”  ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นงานประจำปีของประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวและใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานขึ้นจากเดิมที่มีเทศกาลลอยกระทงเพียงอย่างเดียววิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
                งาน “River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” จะมีขึ้นในวันที่1-6 พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 6 เป็นวันลอยกระทง) การจัดงานดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการจัด 6 วัน ใน 6 พื้นที่หลักอันประกอบด้วย 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
วัดอรุณราชวราราม 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  
ตลาดยอดพิมาน 
และเอเชียทีค  

ซึ่งจะมีกิจกรรมในแต่ละที่ตลอด 6 วันพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ 
พิธีบูชารอยพระพุทธบาท เป็นพิธีกรรมโบราณเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ผุ้เข้าร่วมงาน 
เส้นทางเดินเรือ 

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]