ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์งานตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ จังหวัดสุพรรณบุรีข่าวประชาสัมพันธ์PRESS RELEASE
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91 ถนนพระพันวษาตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867,035-525880E-mail : tatsuphan@tat.or.th ,www.tatsuphan.net
***************************************************************************************************************
“งานประเพณี ชักพระ เล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ”

เทศบาลตำบลบ้านแหลม ร่วมกับวัดป่าพฤกษ์ และสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านแหลม กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ  จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ในระหว่างวันที่  ๒๓-๒๔พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ วัดป่าพฤกษ์  ตำบลบ้านแหลม  อำเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี    เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า ๘o-๙o ปี ผ่านมาแล้วเมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรรมที่ศักดิ์สิทธิ์(เรือพระ)ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ ในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย  นำหน้าขบวนพิธีชักพระ ในวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีนน้ำวัดป่าพฤกษ์ แห่งนี้

กำหนดการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีกิจกรรมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า การละเล่นเพลงเรือ แห่ล่องตามแม่น้ำท่าจีน จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า-สิ้นสุดที่วัดป่าพฤกษ์ ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีขบวนแห่เรือโบราณร่วมแห่มากกว่า ๔๐-๕๐ ลำ และในเช้าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชาวบ้านประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียง จะมารวมกันนำเรือมาจอดลอยลำต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยประชาชนและเด็กผู้ชายร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดยการพายเรือและรับสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร อันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    เทศบาลตำบลบ้านแหลม โทร.๐๓๕-๔๐๐๔๔๖-๗
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.๐๘๑-๖๙๕๔๔๕๐ หรือ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕-๕๒๕๘๖๗,๐๓๕-๕๒๕๘๘๐ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]