ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

เริ่มแล้ว…เทศกาลสงกรานต์วันไหลตะวันออก ปี 2567


รัฐบาลได้มีนโยบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉลิมฉลองเดือนแห่งสงกรานต์ ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567 และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “มหาสงกรานต์ในประเทศไทย” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา


กิจกรรมวันสงกรานต์หลักๆ ในประเทศไทย หลักๆประกอบด้วย


                 

13 เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็น “#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ“

14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” และถือเป็น “#วันครอบครัว”

15 มษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็น “#วันเริ่มจุลศักราชใหม่”

อัตลักษณ์มหาสงกรานต์ 5 ภูมิภาคทั่วไทย ยกตัวอย่าง

ภาคเหนือ : ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ภาคอีสาน : ประเพณีบุญเดือนห้ามหาสงกรานต์

ภาคใต้ : ประเพณีวันว่างมหาสงกรานต์

ภาคกลาง : ประเพณีเถลิงศก&มหาสงกรานต์

ภาคตะวันออก : ประเพณีสงกรานต์วันไหลตะวันออก


               

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. ให้ข่าวถึงสงกรานต์วันไหลตะวันออก หรือ ประเพณีการก่อพระทรายน้ำไหล เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวภาคตะวันออก (โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำริมทะเล) มักจะมีการจัดกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย&ขนทรายเข้าวัด รวมถึงจะมีการทำบุญเฉลิมฉลองและเล่นน้ำในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ “สงกรานต์วันไหลตะวันออก” มักนิยมจัดขึ้นหลังภาคอื่นๆ หรือในช่วงหลังเทศกาลมหาสงกรานต์ 13-15 เมษายน ประมาณ 5-6 วัน เมื่อจัดกิจกรรมแล้วก็“ไหล”เคลื่อนย้ายการจัดกิจกรรม หรือมีเจ้าภาพจัดมหาสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ต่อๆเนื่องกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของภาคตะวัน

                       

ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก ได้รวบรวมข้อมูลบูรณาการสนับสนุน ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว เดือนแห่งสงกรานต์ในภาคตะวันออก ตลอดทั้งเดือนเมษายน ประจำปี 2567 โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สนับสนุน ขยายและต่อยอด เทศกาลมหาสงกรานต์ใน 9 จังหวัดของภาคตะวัน (จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก) ชูอัตลักษณ์ ทำ Content Marketing จุดร่วม จุดต่างกัน จุดขายเชื่อมโยงส่งต่อกัน  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวให้มีการเดินทางตลอดทั้งเดือนเมษายน ปี 2567 ชูจุดขาย Theme  “สงกรานต์วันไหลภาคตะวันออก” โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนในภูมิภาคภาคตะวันออกไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้เงินสะพัดประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท


 เทศกาล “สงกรานต์วันไหลตะวันออก” ปี2567 เริ่มขึ้นแล้วในแต่ละพื้นที่ ในภาคตะวันออก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และเล่นน้ำปิดท้าย“สงกรานต์วันไหลตะวันออก ” กัน1.จังหวัดสมุทรปราการ  

Theme สงกรานต์วันไหลไทยรามัญ@พระประแดง 

-วันที่ 19-21 เมษายน 2567 ประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า สงกรานต์ปากลัด กิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์มอญพระประแดง ประกอบด้วย:-
การประกวดนางกรานต์ และหนุ่มลอยชาย /พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ /การกวนกาละแม /การเล่นสะบ้า (สะบ้าบ่อน สะบ้าทอย) /  การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ / ขบวนแห่รถนางสงกรานต์ /    ขบวนรถบุปผาชาติ /ขบวนแห่นก แห่ปลา / การแสดงแสงสี ณ โบราณสถานป้อมแผลงไฟฟ้า /การเล่นน้ำสงกรานต์ / ชมการแสดงบนเวที / เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน และอาหารอร่อย
-วันที่ 15-16 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

-วันที่ 15-16 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลเมืองโบราณ

-วันที่ 15-17 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลวัดคู่สร้าง อ.พระสมุทรเจดีย์

-วันที่ 15-18 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลวัดแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์

-วันที่ 25-26 เมษายน 2567 งานไหล Festival บริเวณลานปูนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ
2.จังหวัดชลบุรี 

Theme สงกรานต์วันไหล@ชลบุรี

-วันที่ 15 เมษายน 2567 วันไหลเกาะโพธิ์ และวันไหลพานทอง

-วันที่15-19 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

-วันที่ 15-21 เมษายน 2567 สงกรานต์สาดฉ่ำกระจาย ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยา

-วันที่ 15-30 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลสวนนงนุช 

-วันที่ 16-17 เมษายน 2567 วันไหลบางแสน บริเวณชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

-วันที่ 17-18 เมษายน 2567 วันไหลนาเกลือ, วันไหลบางพระ(แห่พญายม) , วันไหลเกาะสีชัง(อุ้มสาวลงน้ำ) , สัตหีบ

-วันที่ 19  เมษายน 2567 วันไหลพัทยา บริเวณชายหาดพัทยากลางใกล้เซ็นทรัลพัทยา

-วันที่ 19-20 เมษายน 2567 วันไหลเลเจนด์สยาม พัทยา

-วันที่ 19-21 เมษายน 2567 วันไหลบ้านบึง

-วันที่ 20 เมษายน 2567 งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์

-วันที่  20 เมษายน 2567 วันไหลบางเสร่ และงานกองข้าวเมืองพัทยา

-วันที่ 21 เมษายน 2567 วันไหลมาบตาพุด และวันไหลบ้านค่าย

-วันที่ 19-29 เมษายน 2567 งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว เกาะลอย

-วันที่ 30 เมษายน-19 พฤษภาคม 2567 เทศกาลประติมากรรมทรายนานาชาติเลเจนด์สยาม


กำลังอัปโหลด: อัปโหลดแล้ว 65934 จาก 65934 ไบต์

3.จังหวัดระยอง

Theme สงกรานต์วันไหลระยอง on the Beach 

-วันที่ 15 เมษายน : หาดแหลมแม่พิมพ์, นิคม ซอย13

-วันที่ 16 เมษายน : หาดแม่รำพึง, บ้านเพ, เนินกระปอก

-วันที่ 17 เมษายน : บ้านฉาง, มาบข่า, วัดตะเคียนทอง, ปลวกแดง

 -วันที่ 18 เมษายน : นิคมพัฒนา

-วันที่ 19 เมษายน : ห้วยโป่ง, วัดพลา, วัดเนินพระ, หนองกระบอก

 -วันที่ 20 เมษายน : วัดโขดหิน

-วันที่ 21 เมษายน : วัดทับมา, วัดไผ่ล้อม อ.บ้านค่าย

-วันที่  22 เมษายน : ตะพง

-วันที่ 28-29 เมษายน : ปากน้ำระยอง


4.จังหวัดจันทบุรี

Theme สงกรานต์ราตรีจันท์ เล่นน้ำยามค่ำคืน

-อาบน้ำพระจันทร์ สงกรานต์ราตรี วิถีจันท์

-วันที่ 15 เมษายน 2567 มหาสงกรานต์ตะปอน แห่รอยพระพุทธบาทผ้า400ปี วัดตะปอนน้อย อ.ขลุง

-วันที่ 17-30 เมษายน 2567 วันไหลก่อพระเจดีย์ทราย2567กอง & ชักเย่อเกวียนพระบาท วัดตะปอนใหญ่ อ.ขลุง 


5.จังหวัดตราด

Theme สงกรานต์วันไหล ติดเกาะที่ตราด ( เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เกาะขายหัวเราะ)

-วันที่ 15 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลวัดบุปผาราม อ.เมือง

-วันที่ 15 เมษายน 2567 สงกรานต์แสนตุ้ง

-วันที่ 20 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่

-วันที่ 20-21 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลเกาะช้าง

-วันที่ 26 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหลแหลมงอบ


6.จังหวัดนครนายก 

Theme สงกรานต์วันไหล สงกรานต์ติดดาวนครนายก

-สงกรานต์ไทยพวน “สูดเสื้อสูดผ้า” ติดดาว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

-วันที่ 14 เมษายน 2567 สงกรานต์มันส์สาด อ.เมือง


7.จังหวัดปราจีนบุรี

Theme สงกรานต์วันไหล สมุนไพรปราจีนบุรี 

-วันที่13,14,15 เมษายน 2567 รวมวันไหลรวมใจประจันตคาม , บ้านดงบัง , ท่าประชุม , ท่าตูม  ปราจีนบุรี

-วันที่ 23 เมษายน 2567 แฮปบี้สงกรานต์เทศกาลงานวัด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อ.เมือง


8.จังหวัดสระแก้ว

Theme สงกรานต์วันไหล 2 แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา)

-วันที่ 15 เมษายน 2567 สงกรานต์วันไหล2แผ่นดิน@อรัญประเทศ

-วันที่ 16 เมษายน 2567 สงกรานต์สวนวรรณช็อป อ.เมือง


9.จังหวัดฉะเชิงเทรา

Theme สงกรานต์วันไหลขอพรมาหาเทพเมืองแปดริ้ว

-วันที่ 13-15 เมษายน 2567 งานสงสนาน สงกรานต์แปดริ้ว อ.เมือง 

-วันที่ 15-30 เมษายน 2567 สงกรานต์ขอพรไหว้เทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จ พระพิฆเนศองค์นอน-องค์นั่ง-องค์ยืน

-วันที่ 20-24 เมษายน 2567 อัญเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง และเปิดพระอุโบสถสักการะหลวงพ่อโสธร ยามค่ำคืน จนถึง 22.00 น.

-วันที่ 21 เมษายน 2567 วันไหลตลาดโรงสี บริเวณลานหน้าตลาดพระโรงสี อ.บางปะกง 


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]