ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

เนิบเวียงน่านด้วยรถรางสุดคลาสสิค ชั่วโมงเดียว เที่ยวครบทุกที่

ททท. หนุนท่องเที่ยวเมืองน่านให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตน่านเนิบ ๆ กับ “เส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถรางในเวียงน่าน” สุดคลาสสิค เดินทางเพียงชั่วโมงเดียว สโลว์ไลฟ์ สโลว์ใจเที่ยวได้ครบทุกที่ อีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่การขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน 

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. มุ่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่านด้วยรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับวิถีถิ่นน่านอันเรียบง่าย โดยนำเสนอการเดินทางฉบับรักษ์โลกด้วย “เส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถรางในเวียงน่าน” หนึ่งการเดินทางที่สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันล้ำค่าให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์เมืองน่านอย่างอิ่มเอมใจ ภายใต้แคมเปญ “Nan’s Goal Low Carbon” อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถรางในเวียงน่าน นักท่องเที่ยวสามารถปักหมุดขึ้นรถรางได้ที่ “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน” ในราคาที่ย่อมเยาเพียง 30 บาทต่อท่าน มีบริการรถราง 4 รอบต่อวัน ได้แก่ เวลา 09.30 น. 10.30 น. 13.30 น. และ 15.30 น. พร้อมมีไกด์ท้องถิ่นประจำรถรางคอยบรรยายให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละสถานที่ ตอบโจทย์คนที่มีเวลาน้อย เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น และหากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะสามารถสอบถามทางศูนย์ฯ เพื่อขอเหมาใช้บริการรถรางชมเมืองได้อีกด้วย

โดยในเส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถรางในเวียงน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย นักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับกับบรรยากาศอันงดงามของวัดวาอารามที่เรียงรายสองข้างทาง ตลอดจนโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และวิถีชีวิตของผู้คนเมืองน่านอันแสนอบอุ่น ซึ่งในแต่ละสถานที่นั้นล้วนมีคุณค่าทางจิตใจ หากได้แวะมาเยี่ยมเยือนสักครั้ง ได้แก่ วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวสะดุดตาทรงล้านนาร่วมสมัยที่เป็นต้นแบบของวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย – วัดศรีพันต้น มีวิหารสีทองอร่ามวิจิตรตระการตาและจิตรกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียร - วัดไผ่เหลือง - วัดหัวข่วง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมและศิลปะท้องถิ่นล้านนา - กำแพงเมืองน่าน โบราณสถานเก่าแก่ที่นับเป็นจุดเช็กอินกลางเมืองน่าน - วัดสวนตาล วัดเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี ประดิษฐานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ชาวน่านเคารพนับถือ - วัดอรัญญาวาส วัดป่ากลางเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์อายุกว่า 100 ปี ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้สักทอง ไม้ขนุน - ตึกรังสีเกษม อาคารเก่าแก่อันทรงคุณค่าสไตล์ตะวันตกยุคโคโลเนียล - วัดหัวเวียงใต้ - ศาลเจ้าปุงเถ่ากง ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองน่าน มีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่ตกแต่งด้วยลวดลายกิเลนทอง หงส์ และมังกรพันเสาปิดทองคำแท้ - วัดกู่คำ โดดเด่นด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทั้งองค์พระประธานในอุโบสถ รวมถึงลวดลายดาวบนเพดานที่เป็นศิลปะแบบพม่าที่ยังคงเหลืออยู่ในจังหวัดน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญที่ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำทรงลังกาซึ่งได้รับอิทธิพลด้านศิลปะสุโขทัย และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สถานที่ท่องเที่ยวที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน

นอกจากการให้บริการรถรางในปัจจุบันที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแล้ว ทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านยังให้ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยจะเริ่มปรับเปลี่ยนการให้บริการด้วยรถรางไฟฟ้าซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด 100 % ควบคู่กันในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ ทั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถรางในเวียงน่าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/2enrE หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage : GoNorthThailand และ Line Official Account : @gonorththailand (มี@ข้างหน้า)

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]