ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Fam Trip เวียดนามใต้ 🇻🇳 ญาจาง 🏖ทะเลสวย 🌈หาดทรายขาว ซีฟู้ดสด🦐

 

ขออนุญาต🙏❤️🙏

📣ประชาสัมพันธ์ 📣

🎉เส้นทางใหม่ 🎉 

จองด่วน จำนวนจำกัด

เพียง 18 ท่านเท่านั้น


Fam Trip เวียดนามใต้ 🇻🇳

ญาจาง 🏖ทะเลสวย 🌈หาดทรายขาว ซีฟู้ดสด🦐


✈️ บินตรง กรุงเทพฯ

ญาจาง 3 วัน 2 คืน

Air Asia ✅


✅จุดเด่นรายการ🌺

🛌 พัก Sheraton Hotel 5 ดาว 2 คืน 🌈

🚠 นั่งกระเช้า เที่ยว VinWonders จุใจ

🎡 นั่งชิงช้าสวรรค์

อลังการชมวิวสวย

🚂 นั่งรถรางมหาสนุก

🏖 ชมแสดงสัตว์น้ำ

📸 ถ่ายรูปสวยทุกจุด

🏢 ชมวิวบนยอดตึก 

🏢 Inspection Hotel 

🦐ทาน Seafood จุใจ 

🕍ชมโบสถ์เก่าแก่

Christ The King Cathedral 

🛕ชม ศิลปจามเก่าแก่ Po Nagar 


🛌 พักที่ Sheraton Nha Trang ระดับ 5 ดาว 2 คืน 🎉 สะดวก บนหน้าหาด🙏🎉


✈️ จองด่วน 💥💥

จำนวนจำกัด 🎉🎉

วันที่ 11 - 13 พ.ย.65


✅ราคารวม ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพไปกลับญาจาง, ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องท่านละ 10+7 กก. ,ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 5 มื้อ, รถนำเที่ยว, ค่าเข้าชมตามรายการ


❌ ราคาไม่รวมทิปคนขับรถและพนงบริการ 600 บาท, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกว่า 10+7กก., ค่าหนังสือเดินทางและวีซ่า, ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือรายการ


🙏 สนใจจองและสอบถาม📞เพิ่มเติมได้ที่ AEC journeys 🙏❤️


https://line.me/ti/g2/Jwsx76IuDmIe72Z2pbwmsuadA4mXZNxH454HTw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]