ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

นิทรรศการ พ่อไม่ได้จากไปไหนนิทรรศการ 
พ่อไม่ได้จากไปไหน


นิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่  9 
ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย
ณ Siam Gallery ลาดพร้าวซอย 122

เข้าชมฟรีตั้งแต่ 11 ถึง 19 พย 2560

เวลา 10 โมงถึง 6 โมงเย็น 
‎มีที่จอดรถอยู่ด้านหลัง

วันที่ 14 พย 2560
ณ Siam Gallery ลาดพร้าวซอย 122


เปิดนิทรรศการ
พ่อไม่ได้จากไปไหน

คุณสุนทร งามเกิดศิริ กรรมการบริหาร ณ.สยามแกลเลอรี่

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9   ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุก ประเทศ
ชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระราโชบาย เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทั้งการวาดภาพ การถ่ายภาพ งานประติมากรรม เป็นต้น  ในการนี้บริษัท ณ สยามแกลเลอรี จำกัด จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำผลงานพระบรมรูปที่แสดงออกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านผ่านสื่อประติมากรรมของศิลปินที่มีมากกว่า 30 ท่าน ที่สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งศิลปินรุ่นใหญ่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงศิลปินทั้งรุ่นใหม่และหน้าใหม่ไฟแรง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า จากผลงานนับร้อยกว่าชิ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ชมและรำลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์ ณ สยามแกลเลอรี่ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการเก็บรวบรวมงานพระบรมรูปอันทรงคุณค่านี้ ออกมาจัดแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาชม เมื่อยามคิดถึงพระองค์ท่าน 

   

"พ่อไม่ได้จากไปไหน" นิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย
เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9   ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุก ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระราโชบาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
  
   

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทั้งการวาดภาพ การถ่ายภาพ งานประติมากรรม เป็นต้น  ในการนี้บริษัท    ณ สยามแกลเลอรี จำกัด จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำผลงานพระบรมรูปที่แสดงออกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านผ่านสื่อประติมากรรมของศิลปินที่มีมากกว่า 30 ท่าน ที่สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งศิลปินรุ่นใหญ่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงศิลปินทั้งรุ่นใหม่และหน้าใหม่ไฟแรง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า จากผลงานนับร้อยกว่าชิ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ชมและรำลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์ ณ สยามแกลเลอรี่ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการเก็บรวบรวมงานพระบรมรูปอันทรงคุณค่านี้ ออกมาจัดแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาชม เมื่อยามคิดถึงพระองค์ท่านคุณมัญชุสา อุดมวิทย์ กรรมการบริหารบริษัท ณ.สยามแกลเลอรี จำกัด เปิดเผยว่า “งานนิทรรศการ ‘พ่อไม่ได้จากไปไหน’ เป็นนิทรรศการแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน150 ชิ้น จากผลงานการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปิน ๓๐ ท่าน ได้แก่ กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา / โกเมศ กาญจนพายัพ / โกวิทย์ นามแก้ว / จริยวดี มะราชลี / จุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์ / เจริญ มาบุตร  ชนชัย บัวกล่ำ / อติ กองสุข / ชูศักดิ์ แก้วประพล / ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์ / ทรงศักดิ์ นามโพธิ์ / ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ  /  ธุดงค์ สุขเกษม  / ปัทม์ บุณยรังค  / เปี่ยมจันทร์ บุญไตร / พีระศิลป์ ดวงอิน / มานพ สุวรรณปินฑะ / ยศจรินทร์ กุลอุบล / ยุทธกิจ ประสมผล /ลิขิต นิสีทนาการ / วัชระ ประยูรคำ / วิษณุพงษ์ หนูนันท์ / วีระพงษ์ อินทรพานิช / ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี / สตีเวน มุตธิกุลโจนส์  (Steven Muthikul Jones) / สมชาย เกตุกูล / สยามรัตน์ อักษรศักดิ์ / สราวุฒิ คำมูลชัย / สุริยา นามวงศ์ / เอก กระจ่างช่วย ฯลฯ


ที่ ณ.สยามแกลเลอรีได้รวบรวมเอาไว้และครั้งนี้ได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นงานนิทรรศการประติมากรรม รัชกาลที่ 9 ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพและเปิดโอกาสให้นักศิลปะศิลปินใหม่ๆ ที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมในด้านงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย”โดยงานนิทรรศการจะแบ่งเป็น ๗ โซน ได้แก่  โซนที่ 1 เป็นวีดีทัศน์ที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับงานนี้ มีความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจของการจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ จัดแสดง  วีดีทัศน์ชุด “มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ นาม ภูมิพล” ส่วนโซนที่ 2 “ยุวกษัตริย์แห่งสยาม ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา”  โซนที่ 3 “สายใยแห่งความผูกพัน”  โซนที่ 4 “พระบารมีแผ่ทั่วหล้า ชาวประชาล้วนเปรมปรีดิ์” โซนที่ 5 “ใต้ร่มพระบริบาล สุขสาญด้วยความร่วมเย็น” โซนที่ 6 “องค์อัครศิลปิน/ผู้ทรงธรรมแห่งแผ่นดิน” และ โซนที่ 7 “พุทธศาสนูปถัมภ์ ค้ำชูพระพุทธศาสนา”  
นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Passport Book เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ แสตมป์ให้ครบทั้ง 7 โซน เพื่อรับสายรัดข้อมือที่ระลึกจากงานฟรีอีกด้วย สลับกับการแสดงจากน้องๆ ตัวแทนโรงเรียนในเขตใกล้เคียงหมุนเวียนมาวันละ 2 รอบ  มุมศิลปะ Art for all “พาพ่อกลับบ้าน” ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาเพาะช่างในการหล่อปูนปาสเตอร์ และให้คนที่มาชมนิทรรศการได้ลงสีและนำกลับบ้าน  มุมเสวนาจากศิลปินชื่อดังที่นำผลงานพระบรมรูปมางานโชว์ “ปฏิมากรของพระราชา”  และมุมขายของที่ระลึก เสื้อยืด , Photo Book และ นาฬิกา ฯลฯ


       สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพระบรมรูป “พ่อไม่ได้จากไปไหน”  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น. –18.00น. ณ สยามแกลเลอรี่  ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ซ.ลาดพร้าว 122-124 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายของที่ระลึกภายในงานจะมอบให้องค์กรการกุศลต่อไปชุดที่ราคาสูงมากกกกกกศิลปิน ผู้ที่ปั้นอีกโซนนึงไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]