ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.
ณ บริเวณหนองปู่ตา ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       ศูนย์รวมใจประชาชนชาวนครไทยและชาวไทยทั่วไปและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างชาติไทย

จากการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ “พ่อขุนบางกลางท่าว” พระนามเดิมของพระองค์ ตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ “เมืองบางยาง” คือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบัน พ่อขุนบางกลางท่าวเป็นพระสหายกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด หรือเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน พ่อขุนบางกลางท่าวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมมือกันรวบรวมไพร่พลขับไล่ขอมซึ่งแผ่อิทธิพลอยู่ในขณะนั้นและยึดครองสุโขทัยเป็นราชธานี สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยประกาศความเป็นไทยตราไว้ในแผ่นดิน พ่อขุนบางกลางท่าวประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่โดย “ปักธงชัย” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะเหนือศัตรูที่เขาช้างล้วง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเสมือนเป็นธงชาติผืนแรกที่ประกาศความเป็นชาติไทย ซึ่งต่อมาชาวนครไทยและจังหวัดพิษณุโลกได้สืบทอดพิธีปักธงชัย ณ เขาช้างล้วงจนเป็นประเพณีปฏิบัติต่อกันมาเป็นประจำทุกปี       

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]