ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

งานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์  PRESS RELEASE
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี, นครปฐม)
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-525880, 035 – 525867 
E-mail: tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.net
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปลาม้า สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านแหลม วัดป่าพฤกษ์ เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา และชุมชนตำบลบ้านแหลม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นริมแม่น้ำท่าจีน กำหนดจัด


งานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ  จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560   ณ วัดป่าพฤกษ์  ตำบลบ้านแหลม  อำเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ผูกพันกับสายน้ำและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า 100  ปี ผ่านมาแล้ว เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรที่ศักดิ์สิทธิ์ (เรือพระ) ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการร่วมอนุโมทนาบุญ และเป็นสัญญาณในการนัดหมายให้มาร่วมตักบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ, เพลงฉ่อย, เพลงอีแซว, เพลงเกี่ยวข้าว, เพลงพวงมาลัย, นำหน้าขบวนพิธีชักพระ สร้างความสนุกสนานตลอดลำน้ำอันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร.035 – 440836-7
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.081 – 6954450ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]