ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

งานประเพณีรับบัวประจำปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

#เทียวไปใหญ่
#tatchachoengsao

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา


วันนี้ที่ 4 ตุลาคม 2560  เวลา 9.00น
 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
นายชาติชาย   อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอบางพลี ร่วมเป็นประธานเปิดงานประเพณีรับบัวบางพลี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 82 และเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา


 โดยมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อจำลองมาประดิษฐานบนเรือบุษบกที่ประดับไปดอกไม้นานาชนิด ร่องไปตามคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนสองฝั่งคลองสำโรงได้นมัสการองค์หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการให้ความเคารพนับถือ ซึ่งปกติชาวบ้านและผู้ที่มาร่วมนมัสการองค์หลวงพ่อโตทางเรือ จะแต่งตัวใส่เสื้อสีสันต์สวยงามทั้งสีชมพูและสีเหลืองเป็นลายดอกบัว แต่ในปีนี้ผู้ที่มาร่วมงานต่างพากันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวดำ เนื่องประชาชนชาวไทยอยู่ในช่วงการไว้อาลัย ในช่วงการจัดราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชาวไทยทั้งประเทศ


 ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11  จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากใครสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง 
      โดยสมัยก่อนหนุ่มสาวจะใช้การโยนดอกบัว เพื่อเสี่ยงทายเลือกคู่ครอง แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีต ประกอบกับการคมนาคมทางบกที่สะดวกมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของชาวอำเภอบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นเพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีถูกลืมเลือนไป อำเภอบางพลี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทยไว้ ไม่ให้สูญหายและเป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป

สำหรับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางสะดุ้งมาร) ศิลปะสมัยสุโขทัย ลักษณะเบิกเนตร ขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ตามตำนาน กล่าวว่า ประมาณ 200 กว่าปี หลวงพ่อโตลอยน้ำมาจากทางเหนือ พร้อมหลวงพ่อพุทธโสธร และหลวงพ่อบ้านแหลม โดยหลวงพ่อโตลอยเข้ามาตามคลองสำโรง ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง
ขอบคุณ
-------------------------------------------------------
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานฉะเชิงเทรา
203 ถนนหน้าเมือง ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 4009 โทรสาร 0 3851 4008
www.facebook.com/tatchachoengsao E – mail : tatchoengsao@tat.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]