ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

ตลาดพอใจ สปก แปดริ้ว
ตลาดพอใจ ตลาดเกษตรปลอดภัย ส.ป.ก.แปดริ้ว  
ที่อยู่: 877 ถนน เทพคุณากร ตำบล หน้าเมือง 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 088 798 2419
เปิด เสาร์ อาทิตย์ 
8.00-17.00


ตลาดพอใจ ตลาดปลอดภัย@ส.ป.ก.แปดริ้ว เปิดโอกาสเกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และเกิดรายได้หมุนเวียนมีความมั่นคง เข็มแข็งในด้านการผลิตมากขึ้น
สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเน้นในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย 
เพื่อให้เป็นที่พอใจสำหรับผู้บริโภคเช่นพืชผักต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งผักเบอร์ 8 แปดริ้ว ผักGAP หรือ PGS สินค้าชุมชน สินค้าSme ผลิตภัณฑ์ Otop โดยในวันนี้มีผู้ผลิต ผู้ค้า มาเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในวันดังกล่าวประมาณ 40 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

บริเวณหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งหน่วยงานสังกัดในเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาพัฒนาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภาเกษตรกร ตลอดจนภาคเอกชน เช่นบริษัทโอสถสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างตลาดและประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้กลุ่มเกษตรได้ระดมทุนเพื่อสบทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา มีความต้องการให้ตลาดพอใจแห่งนี้เป็นตลาดของเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีภาคราชการ ภาคแอกชน ให้คำปรึกษา และสนับสนุนตามความเหมาะสม ซึ่งได้มีการการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารตลาดโดยกลุ่มเกษตรเป็นผู้ดำเนินการต่อไป


สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเน้นในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย เพื่อให้เป็นที่พอใจสำหรับผู้บริโภค เช่นพืชผักต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งผักเบอร์8แปดริ้ว ผักGAP หรือPGS สินค้าชุมชน โอทอป สินค้าSME การดูแลรับประกันสินค้าพืชผักได้รัยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการตรวจประเมินสินค้าพืชผัก โดยวันนี้มีผู้ผลิต ผู้ค้า ได้เข้ามาร่วมจำนวนสินค้าจำนวน 40 ราย ซึ้งจะทำให้กลุ่มเกษตรกร สมาชิก SME และผู้ผลิต สินค้าโอทอป มีสถานที่จำหน่ายหรือตลาดเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้การค้า มีรายได้หมุนเวียน มีความมั่นคง เข็มแข็งในด้านการผลิตมากขึ้น

ไอสครีม ทุเรียน

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแปลงตัวอย่างการเกษตรรูปแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดย ศูนย์ศึกษาพัฒนาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจกพระราชดำริ และการสาธิตการเพาะกล้าและการปลูกพืชผักโดยศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วยขอบคุณ

ททท สำนักงาน ฉะเชิงเทรา

และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ภูมิภาคภาคตะวันออก


#traveleast

http://traveleastthailand.com
https://www.facebook.com/traveleastthailand/

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]