ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

จากหนองหินมุ่งสู่ด่านซ้าย ดินแดนสัจจะ และไมตรี เที่ยวกับ อพท จ. เลย


จากหนองหินมุ่งสู่ด่านซ้าย 
ดินแดนสัจจะ และไมตรี


ชุมชนด่านซ้าย และเครือข่ายผู้ประกอบการที่พักที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม#DastaLoei
#LowcarbonLoei
#เที่ยวเลยสบายสไตล์คนไม่เอาถ่าน 
#เที่ยวไทยเท่
#coolisanหลับไปได้เลยครับใช้เวลานานที่เดียวพักเอาแรง
กิจกรรมศิลปะเมืองผี ผ่านวิถีไทด่าน

เจ้าแม่นางเทียม
ศรัทธาและชีวิตองค์พระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธ์เมืองด่านซ้าย
กิจกรรมทำต้นผึ้ง 
เข้าพบ เจ้าแม่นางเทียม ที่เคารพ ของชาวเมือง


สิ่งที่ใช้ประกอบการไหว้บูชาพระธาตุคู่กับต้นผึ้งได้แก่ ขันธ์ 5 ขันธ์ 8


กรรมวิธีการทำดอกผึ้งนั้น เริ่มจากการนำก้อนขี้ผึ้งหรือเทียนไปต้มให้ร้อนจนละลายเป็นน้ำ แล้วนำเอาแม่พิมพ์ที่ทำขึ้นจากผลไม้ เช่น มะละกอลูกเล็ก ๆ หรือผลสิมลี (สิมพี, ส้มพอดี,โพธิสะเล) มาคว้านภายใน แกะสลักแต่งให้เป็นแบบรูปดอกไม้ หรือเป็นแฉกตามแต่จะประดิษฐ์คิดออกมา
 จากนั้นก็นำลงจุ่มในขี้ผึ้งเหลวแล้วนำลงไปแช่น้ำ ขี้ผึ้งที่แข็งแล้วก็จะหลุดออกร่อนจากพิมพ์เป็นดอกดวงตามแบบ ดอกผึ้งที่ได้จะถูกนำมาประดับบนต้นปราสาทที่ทำขึ้นจากการผูกแกนไม้ไผ่เข้าไว้เป็นโครงร่างมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส แล้วมัดรวมยอดปลายแหลมเหมือนยอดเจดีย์ หุ้มแกนไม้ไผ่ด้วยกาบกล้วย 


ในสมัยโบราณขึ้ผึ้งที่นำมาใช้เป็นขี้ผึงที่ได้มาจากรังร้างของผึ้ง ที่ชาวบ้านเก็บรวบรวมได้เวลาที่ออกไปหาของป่าเมื่อได้พบเห็นรังผึ้งร้าง ก็จะเก็บรวบรวมเอารังผึ้งเปล่านั้นมาปั้นเป็นก้อนๆ เก็บเอาไว้ 
(คนโบราณเรียกว่าขี้ผึ้ง  มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น นำมาทำเทียนไข ทำเครื่องสำอาง เป็นส่วนประกอบในยาแผนโบราณและสารเคลือบเงา เป็นต้น เทียนที่ผลิตจากขึ้ผึ้งแท้นั้นจัดเป็นเทียนคุณภาพดี มีเขม่าควันน้อย)

เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำในการทำพิธีบุญหลวง ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการนำเอาประเพณีสำคัญของชาวอีสาน คือ งานบุญเผวสและบุญบั้งไฟเข้ามาผนวกเป็นงานเดียวกัน
เจ้าพ่อกวน จะเป็นผู้ชายไว้ผมยาวแล้วเกล้าผมไว้บนศีรษะทางท้ายทอย ใส่เสื้อขาวแบบผ่าอก และนุ่งโจงกระเบน ส่วนเจ้าแม่นางเทียม จะเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวเกล้าไว้บนกระหม่อม ใส่เสื้อยาวผ่าอก ห่มสไบเฉียงสีขาวและนุ่งผ้าถุง
ทั้งเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม จะถูกแต่งตั้งโดยวิญญาณพระเสื้อเมืองมาเข้าทรง โดยประการสำคัญทั้งเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะต้องเป็นคนดี ยึดมั่นในศีลธรรมและช่วยเหลือสังคม แต่หากไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น เจ็บป่วยนาน ๆ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชราภาพ หรือถึงแก่กรรม ก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ขึ้นใหม่ ซึ่งส่วนมากจะแต่งตั้งลูกหรือหลานของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม เป็นผู้สืบต่อไปวาดลวดลายหน้ากากผี วิถีไทด่าน
การทดลองท่องเที่ยวสไตล์  คนไม่เอาถ่าน


สาระภัญญ์ บ้านหนองฮี มา วันนี้ มาสี่คน 
 คนที่หนึ่ง ชื่อสมปอง 
คนที่สอง ชื่อสมศรี 
คนที่สาม ชื่อสำลี
สามคนนี้..
ผีตาโขนมีที่มาจากประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นประเพณีมาแต่โบราณของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปี ในช่วง เดือนเจ็ด ถึงเดือนแปด (ตามจันทรคติ) เป็นประเพณีที่รวมเอาความเชื่อและศรัทธาของชาวอีสานมารวมกันไว้ คือ งานประเพณีบุญพระเวส (บุญมหาชาติชาวด่านซ้ายเรียกบุญหลวง) บุญบั้งไฟ(ชาวอีสานทั่วไปจะจัดงานบุญพระเวส ในเดือน สี่ และบุญบั้งไฟ ในเดือน หก) ซึ่งในประเพณีดังกล่าวจะมีลักษณะที่แสดงออกถึงความสนุกสนานบรรดาผีตาโขน ที่ตามเสด็จของขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ซึ่งบรรดาผู้เข้าร่วมจะสวมหน้ากาก ทำจากหวดนึ่งข้าวและทางมะพร้าวตัดเป็นรูปหน้าและประกอบจมูกยื่นยาว ตัดรูปตาและเขียนลวดลายตามความถนัดของช่างแต่ละคน เพื่อสวมบนศีรษะและผู้ที่สวมหน้ากากจะสวมชุดที่ยาวรุ่มร่าม ขาดรุ่งริ่ง คล้ายผี เพื่อให้เกิดความน่ากลัว แต่ปัจจุบันรูปแบบได้เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเน้นที่ลวดลายความสวยงาม สามารถนำไปเก็บหรือประดับตกแต่งได้ (เดิมหน้ากากผีตาโขนเมื่อสวมใส่เสร็จพิธีงานบุญแล้วจะต้องทิ้งลงแม่น้ำเท่านั้น ถ้าผู้ใดเก็บไว้จะมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้น) "มัคคุเทศก์น้อย" โดยในตำนานที่เล่าขาน คำว่า “ผีตาโขน” มีที่มาจากหลายลักษณะ คือ บางกลุ่มก็บอกว่าผีตาโขน มาจาก คำว่า ผีตามคน(ตามขบวนพระเวสสันดร) และเพี้ยน เป็นผีตาโขน ประเด็นที่ 2 คือผีที่ใส่หน้ากากคล้ายสวมหัวโขน แต่ก็มีบางกลุ่มที่เล่าว่าที่มาของผีตาโขน เดิม เรียก ม้าตาโขน เพราะขบวนที่ตามเสด็จส่งพระเวสสันดร จะขี่ม้าซึ่งตกแต่งลวดลายบนใบหน้า คล้ายการเขียนรูปหน้ากากในปัจจุบัน


หัวโบราณ

ผีร่วมสมัยรับประทานอาหารเย็นพื้นถิ่นแบบไทด่าน
ณ ภูนาคำ รีสอร์ท 
แลกเปลียนประสบการณ์
จากการทดลองเที่ยวสไตล์ "คนไม่เอาถ่าน"


น้ำพริกเห็ด  โลคาร์บอน

   เมี่ยงโค้น เมี่ยง น้ำผักสะทอน

เมนูจากน้ำผักสะทอน อาทิเช่น ส้มตำน้ำผักสะทอน  เมี่ยงโค้น
น้ำผักสะทอนวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการแนวความคิดและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ผักสะทอนเป็นพืชยืนต้นขึ้นตามพื้นที่ภูเขาสูงมีมาเป็นร้อยๆปี ลักษณะเป็นพืชทรงพุ่มแตกใบอ่อนในเดือนกุมภาพันธ์ชาวบ้านนิยมนำใบอ่อนผักสะทอนมาหมักเพื่อให้เป็นน้ำปลาจากพืช และนำไปปรุงอาหารชนิดต่างๆ ซึ่งน้ำผักสะทอนมีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนและวิตามิน สำหรับผู้ที่กินอาหารเจสามารถนำไปเป็นน้ำปรุงรสอาหารได้ดี


ทอดไข่บนใบกล้วย ไม่ใช้น้ำมัน
ไข่ปาม

ป่ามไข่ อาหารที่มีการปรุงแต่งน้อยที่สุด

ขนมจีนบีบสด หรือข้าวปุ้นฮ้อน  

นายธรรมนูญ  ภาคธูป รองผจก อพท เลย


ผุ้ประกอบการ
คืนนี้เราพักกันที่
เมาน์เทนกรีน รีสอร์ท(Mountain green resort)  
ที่อยู่: 589 ม.3 ด่านซ้าย เลย 42120
โทรศัพท์: 089 844 9335
จบคืนแรก ไปอยางรวดเร็วจับช้างมาฝากได้เชือกนึง แสงไฟกวน
พระจันกว่าจะตก ก็ตีสาม


ขอบคุณ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน
 โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)
โทร.042 861 116-8, 081 261 4961

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย
 โทร. 0 4281 2812, 0 4281 1405 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]