ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

สืบสานงานบุญประเพณี 124 ปี “อัฏฐมีบูชา” นครปฐม

                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
สืบสานงานบุญประเพณี 124 ปี “อัฏฐมีบูชา”
หนึ่งเดียวในภาคกลาง      จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จัดงานบุญประเพณี “124 ปี อัฏฐมีบูชา” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560  ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ซึ่งนับเป็น 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย บรรดาพุทธศาสนิกชนของตำบลวัดละมุด และตำบลใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณี “อัฏฐมีบูชา” สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 124 ปี  ถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่ศาสนาจวบจนปัจจุบัน
สำหรับวันอัฏฐมีบูชา ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา โดยประเพณีอัฏฐมีบูชากำหนดจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงอันประเสริฐ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์หลายร้อยรูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  นอกจากนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีการบรรยายธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันหาดูยากและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ชมการแสดงของทีมงานเท่ง เถิดเทิง การแสดงพื้นบ้าน การแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วงที่หาชมได้ยาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด โทร. 034 389 052 , 087 101 5252
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี 
 91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทร 035 – 525867,035-525880
E-mail: tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.net

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]