ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ประเพณียกธงสงกรานต์ สุพรรณบุรี



 ประเพณียกธงสงกรานต์ สุพรรณบุรี
 














  จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณียกธงสงกรานต์ ซึ่งนับว่าหาดูได้ยากในปัจจุบัน งานประเพณียกธงสงกรานต์ยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดกันมาเป็นประจำทุกปี เป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าเมื่อทำพิธียกธงสงกรานต์แล้วจะทำให้คนในชุมชนมีความสุข ความเจริญ และมีความอุดมสมบูรณ์ ในทุกๆ เรื่อง  การประกอบอาชีพทางการเกษตรจะได้ผลผลิตดี ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
ปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดงานประเพณียกธง 3 วัดยิ่งใหญ่ตระการตาดังนี้


วัดหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภาษาลาวครั่ง โด่งดังประเพณียกธง มั่นคงผ้าทอมือ เลื่องลืองานหลวงพ่อบุญ วัดหนองกระทุ่มจัดงานในวันที่ 18 เมษายน 2560 ช่วงเย็นของวันที่ 17 เมษายน ชาวบ้านเริ่มตกแต่ง ประดับธงพร้อมผ้าธง ตามคุ้มของแต่ละบ้านกันอย่างสวยงาม และตั้งกองผ้าป่าหางธงเพื่อนำเงินถวายวัดหนองกระทุ่ม หรือเรียกว่าวันรวมญาติ นำพระพุทธรูปมาสรงน้ำด้วยขมิ้น จะมีขบวนแห่ดอกไม้ทุกวัน มีการร้องรำทำเพลงของชาวบ้านและวันที่ 18 เมษายน เป็นประเพณียกธงสงกรานต์ ขบวนแห่คันธง การแข่งขันเสาธงของแต่ละคุ้มว่าคุ้มไหนเสาธงสงกรานต์มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุด ทำพิธีสรงน้ำหลวงพ่อบุญ พระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ แห่คันธงรอบโบสถ์
รำวงย้อนยุค ชมการแสดงของเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน   : ติดต่อเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม โทร.035-470343




วัดบ่อกรุ จัดงานในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี เป็นวันยกธงสงกรานต์ ชมขบวนแห่หลวงพ่อดำ หลวงพ่อมณเฑียร และแห่ดอกไม้รอบหมู่บ้าน  ก่อนจะมีการยกธงชาวบ้านจะหาตัดไม้ไผ่ลำตรง ๆ ยาว ๆ เพื่อนำมาทำคันธง  ส่วนผู้หญิงก็จะเตรียมทำผ้าธงประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม เพื่อจะนำไปติดที่คันธง  เมื่อถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ชาวบ้านก็จะนำคันธงมารวมกันที่วัดและเมื่อได้เวลาก็จะทำพิธีแห่ธง  รอบวัด คันละ  3  รอบ  จากนั้นก็จะนำคันธงมาปักลงหลุม ที่เตรียมไว้  จะมีการร้องรำกันรอบคันธงของตัวเองอย่างสนุกสนาน  คันธงจะถูกตั้งไว้  3  วัน  3 คืน ช่วงกลางวันจะมีการแข่งกีฬา และการละเล่นต่าง ๆ  ของผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการขอพร  การให้เกียรติและแสดงความเคารพนับถือผู้สูงอายุ
: ติดต่อเทศบาลตำบลบ่อกรุ โทร. 035-575001




วัดพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานในวันที่ 19 เมษายน 2560  ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่นับว่าหาดูได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งพิธียกธงได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นประจำทุกปี หมู่บ้านพุน้ำร้อน เป็นชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภาษาลาวครั่ง ซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันตกแต่ง ประดับธงพร้อมผ้าธง กันอย่างสวยงาม และตั้งกองผ้าป่าหางธงเพื่อนำเงินถวายวัดพุน้ำร้อน หรือเรียกว่าวันรวมญาติ ชมขบวนแห่บุษบกพระที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ใช้คนถึง 100 คนหาม ชมขบวนแห่คันธง การประกวดเสาธงของแต่ละหมู่บ้าน ว่าหมู่บ้านไหนเสาธงมีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุด การแห่ธงของแต่ละหมู่บ้านนั้นก็จะมีเครื่องเสียง เครื่องเป่าและรำวงกันอย่างสนุกสนาน หลังจากปักธงได้แล้วชาวบ้านก็จะรำวงรอบเสาธง เพื่อเป็นการสักการะขอพร ขอให้สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตและครอบครัว พร้อมร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ แต่ละหมู่บ้าน
:ติดต่อหมู่บ้านพุน้ำร้อน  โทร.081-0089890

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]