ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

“สืบสาน...สีสัน...สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 7”“สืบสาน...สีสัน...สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 7”

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นชุมชนชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากวิทยากรชาวไทย-จีนโบราณ ซึ่งทางโรงงานเสถียรภาพ ผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์เก่าแก่ของจังหวัดสมุทรสาคร เชิญมาสอนลวดลายบนเครื่องถ้วยชาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 โรงงานฯ ประสบภาวะขาดทุนต้องปิดกิจการ เพื่อความอยู่รอดช่างเขียนลายเบญจรงค์จึงต้องรวมกลุ่ม โดยนำองค์ความรู้และทักษะการทำเครื่องเบญจรงค์มาประยุกต์ใช้ ภายใต้กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ด้วยรูปแบบลวดลายเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์  เครื่องเบญจรงค์ที่นี่จึงได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากความทุ่มเทส่งผลให้ในปี 2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จาก ททท. นอกจากนี้จากชาวชุมชนยังได้พัฒนาฝีมือการทำเครื่องเบญจรงค์ อย่างต่อเนื่องและประณีตสวยงามจนได้รับการคัดเลือกเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปีนี้ยังคงสร้างสรรค์งานในรูปแบบผสมผสานระหว่างเครื่อง เบญจรงค์ไทยกับ Lifestyle Modern ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และพลาดไม่ได้กับ Highlight ของงาน  “ชุดเบญจรงค์ลวดลายพิเศษ” ที่ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้รังสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะจัดแสดงให้ชมภายในงานนี้เท่านั้น !!
ประธาน เปิดงาน 
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.อุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลดอนไก่ดี สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดี กำหนดจัดงาน “สืบสาน...สีสัน...สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
  

ขอบคุณ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม
(พื้นที่รับผิดชอบ :สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
150/8-9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 0-3475-2847-8
โทรสาร  : 0-3475-2846
E-mail: tatsmsk@gmail.com ,tatsmsk@tat.or.th
Fanpage :TAT  SamutSongkhramPP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]