ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน“แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ... แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน“แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ... แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”
“งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติ เขาท่าเพชร” 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2560
 ผอ. จินตนา สุวรรณรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า...เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเสด็จพระราชดำเนินไปยังวนอุทยานเขาท่าเพชร ทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ ยินดีมากที่ได้มาเยี่ยมราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดแล้วขอให้อำนาจพระบรมธาตุไชยาและพระธาตุศรีสุราษฎร์คุ้มครองชาวสุราษฎร์ธานี ให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้น "
เขาท่าเพชร   ภูเขาและผืนป่าเขียวขจีเพียงแห่งเดียวในเมือง  ที่ชาวสุราษฎร์ธานีและผู้สัญจรผ่านไปมาต่างคุ้นตากันดี  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  ห่างจากตัวเมือง 6  กิโลเมตร ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2508  ใช้ชื่อว่าวนอุทยานเขาท่าเพชร  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  “สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร”   มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่มากมาย บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ได้โดยรอบ   ที่สำคัญเป็นที่ตั้งของพระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์   ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2500  โดยชาวบ้าน นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน มีลักษณะเป็นทรงสูงเรียว ลักษณะคล้ายลำเทียน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ .

..เมื่อวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2502  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการนี้ ได้เสด็จไปยังวนอุทยานเขาท่าเพชร เพื่อทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงปลูกต้นพยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม  ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึก เขาท่าเพชรจึงถือเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี   และมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และขอพรอันใดก็จะได้ตามประสงค์สังเกตุได้จากการที่มีผู้คนเดินแห่ผ้าขึ้นไปห่มพระธาตุตามที่ได้บนบานเอาไว้ อยู่เสมอ


ผอ. จินตนา สุวรรณรัตน์ และ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี  ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของสถานที่อันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ จึงได้กำหนดจัด “งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”  ขึ้น  ระหว่างวันที่     26  –  27   มีนาคม 2560 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การแห่ผ้าห่ม  พระธาตุยังป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบได้กับการถวายผ้าไตรแก่พระพุทธเจ้า...
                       
                                                                       กำหนดการ


งานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2560

          ขอเชิญร่วมงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2560 ซึงจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคส่วนต่างๆ จัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ณ บริเวญศาลหลักเมือง และพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร) มีกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 60
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพระธาตุศรีสุราษฎร์
- 08.30 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
- 10.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์

พีธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์
- 18.00 น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
- 19.00 น. พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 พิธีเชิญพระขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์
เวลา 13.40 น คณะเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์พร้อมกัน ณ บริเวณศาลหลักเมือง ตั้งขบวนตามจุดที่กำหนด
เวลา 14.09 น พิธีปล่อยขบวนแห่พระห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์
             ขบวนเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์เดินทางออกจากบริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีไป     ยังพระธาตุศรีสุราษฎร์
เวลา 16.00 น ขบวนเชิญผ้าห่มพระธาตุเดินทางถึงพระธาตุศรีสุราษฎร์
             เชิญผ้าห่มพระธาตุห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ตามลำดับ
เวลา 17.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรอาราธนาศีล
ประธานสงฆ์ให้ศีล
ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานขวดน้ำ
ประธานจุดธูปเทียนสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์
ประธานเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ของประธานห่ม พระธาตุศรีสุราษฎร์
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
เสร็จพิธี
หมายเหตุ
1 พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์บริเวณศาลหลักเมืองแต่งกายชุดผ้าไทยชุดสุภาพ
2 พิธีอัญเชิญผ้าห่มขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือแบบฟอร์มตามสังกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดรูปแบบการจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2560 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า องค์กรเอกชน และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2560 ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ และศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้เป็นที่แพร่หลายอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังเป็นปีที่พระธาตุศรีสุราษฎร์ครบรอบ 60 ปี และศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ครบรอบ 20 ปี ดังนั้น ทางคณะกรรมการเสนอจัดทำเหรียญที่ระลึกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร โดยมีรูปแบบร่างเหรียญที่ระลึกเป็นลักษณะเหรียญกลม ด้านหนึ่งมีรูปพระธาตุศรีสุราษฎร์ และอีกด้านหนึ่งมีรูปศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สั่งจอง และร่วมทำบุญสมทบเข้ามูลนิธิต่อไป และคาดว่าเหรียญที่ผลิตมีจำนวนจำกัด

สืบเนื่องจากวันที่ 27 มีนาคม 2502 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ดังนั้น ทุกวันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ร่วมกันจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์” ถือเป็นงานสำคัญประจำปีของจังหวัด โดยพระธาตุศรีสุราษฏร์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เจดีย์พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเทียนทรงกลม ความสูง 12 เมตร 50 เซนติเมตร ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาท่าเพชร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]