ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

การแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย


25 กุมภาพันธ์นี้ เชิญชมการแสดงประกอบแสงสีเสียง มินิไลท์แอนด์ซาวด์ ชุด วิมายะนาฏการ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ปราสาทหินพิมาย


- เข้าชม การแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ”  ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย พบกับการต้อนรับของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ แด่ท่านผู้มาเยี่ยมเยือน นำชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า   ศิลปะสมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (โดยยุวมัคคุเทศก์  จากโรงเรียนพิมายวิทยา)
- ชมการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก ท่ามกลางโบราณสถาน พร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน และการแสดงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ”  เริ่มต้นด้วย รำตั๊กแตน รำดึงครกดึงสาก รำจับกรับ รำลาวกระทบไม้ รำมวยโบราณและขบวนแห่ชุดศรีวิเรนทรชุดพุทธบูชา (ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 90 นาที)


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ส่งเสริมการเดินทางสู่ภาคอีสาน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสนับสนุนการจัดแสดงแสงสีเสียงพิมาย (Mini Light and Sound Phimai) ตอน “วิมายนาฏการ”(วิ-มา-ยะ-นาด-ตะ-กาน) ซึ่งเป็นการแสดงประกอบแสงสีเสียงขนาดเล็กที่บอกเล่าเรื่องราวถึงความเจริญรุ่งเรือง เมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยะธรรมขอมโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
     
       กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการนำผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศ การต้อนรับของชาวพิมายด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ศิลปะสมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยยุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนพิมายวิทยา อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ (อาหารพื้นเมือง)ในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถาน พร้อมกับการแดสงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน ชุด รำบายศรีสู่ขวัญ รำโนราห์เล่นน้ำ รำดึงครกดึงสาก เป็นต้น
     
       ชมการแสดง “วิมายนาฏการ”ชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลา เช่น ฉากสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ เรือมจำกรับ เรือมซัมตรูจ ขบวนแห่งพระพุทธบูชาและระบำพิมายปุระ
     

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]