ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ททท. ชวนร่วมแห่ข้าวพันก้อนบูชาพันพระคาถา ในงานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ดปี 60

ททท. ชวนร่วมแห่ข้าวพันก้อนบูชาพันพระคาถา
ในงานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ดปี 60
********************************************************************************
                                 
6 กุมภาพันธ์  2560
นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม“แห่ข้าวพันก้อน”  เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว ที่มีความเชื่อว่ามีอานิสงส์ดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น การจัดทำมณฑลปะรำพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และ การถวายข้าว 1,000 ก้อน เพื่อบูชา “1,000 พระคาถา” นับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงาม และมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน ทำให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนสามารถชื่นชม และร่วมบุญได้อย่างอิ่มเอิบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พิธีแห่ข้าวพันก้อน บูชาพันพระคาถา” ซึ่งจะจัดพิธีการขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 – 06.30 น. ณ มณฑลพิธี กลางบึงพลาญชัย นอกจากนี้ยังมีการแห่ต้นเงินหรือต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนเพื่อนำไปถวายทาน อันเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องการทำบุญให้ทานในพระพุทธศาสนาได้อย่างดี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีวีถีอีสาน….มากินข้าวปุ้น(ขนมจีน) เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 และท่องเที่ยว ณ ใจกลางอีสาน (ขอนแก่น–ร้อยเอ็ด –กาฬสินธุ์–มหาสารคาม) ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0 4352 7814 หรือ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714 - 5 ทุกวันในเวลาราชการ และติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice
************************************************************************

ขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น
๒๗๗ / ๒๐ – ๒๑  ถ.กลางเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔  โทรสาร  ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๗, ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๙
E-mail : tatkhkn@tat.or.th  www.tourismthailand.org                      
เขตรับผิดชอบ : ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม                                  

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]