ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2016 (คำเตย) โบสถ์อัครเทวดามี คาแอลซ่งแย้ จังหวัดยโสธร


บั้งไฟโก้  แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ยโสธร 


 ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2016 (คำเตย) 

22-25 ธันวาคม 2559 โบสถ์อัครเทวดามี คาแอลซ่งแย้ จังหวัดยโสธร
ร่วมกับ เทศบาลตำบล คำเตย 
ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2016 (คำเตย)   


ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส จังหวัดยโสธร ได้จัดงานแห่ดาวของชุมชนชาวคริสต์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส แสดงความรักต่อองค์ศาสดาหรือพระเยซูเจ้า

รถขบวนแห่ดาวขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยไฟหลากสีสันอย่างสวยงามตระการตา จำนวน 9 ดวง พร้อมตกแต่งตามเรื่องราวต่างๆของพระเยซู ที่โบสถ์อัครเทวดา มิคาแอล ร่วมกับชุมชนชาวซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีแรก ได้เคลื่อนตัวไปตามถนนภายในชุมชนบ้านซ่งแย้ โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงาน

ซึ่งงานแห่ดาวครั้งนี้เปิดโอกาสในทุกคน ทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมงาน พร้อมฉลองเทศกาลคริสต์มาสได้ นอกจากจะมีขบวนแห่ดาวขนาดใหญ่แล้ว คนในชุมชนได้ร่วมกันประดับดาวขนาดเล็กอีกกว่า 20,000 ดวง ตามแนวถนนภายในชุมชนและตามบ้านเรือน เพื่อฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนาน

บาทหลวง ธวัธชัย จันทะคาม อธิการโบสถ์อัครเทวดามิคาแอลบ้านซ่งแย้ บอกว่า การจัดงานแห่ดาวของชาวชุมชนซ่งแย้ ซึ่งเป็นชุมชนชาวคริสต์ประมาณ 500 ครอบครัว จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการระลึกถึงการประสูติของพรเยซูเจ้า เพื่อแห่ไปยังโบสถ์อัครเทวดา มิคาแอล ซึ่งเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลังใช้เสาไม้ขนาดใหญ่กว่า 227 ต้น และใช้ไม้มุงหลังคากว่า 1,000 แผ่น มีอายุกว่า 100 ปี "โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้" ตั้อยู่ที่อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โบสถ์แห่งนี้มีประวัติที่น่าสนใจ คือเมื่อปี พ.ศ.2451 หรือเกือบ 100 ปีที่แล้ว บ้านหนองซ่งแย้(ที่อยู่ของแย้) อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางดงทึบ มีครอบครัวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ 5 ครอบครัวที่มาจากต่างทิศต่างถิ่นมาอยู่รวมกันที่นี
       
       แต่ว่าพวกเขาประสบกับชะตากรรมเดิมๆ คือถูกผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่มาก่อนกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ พร้อมๆ กับทำร้าย และระดมขับไล่ออกจากหมู่บ้าน กลุ่ม 5 ครอบครัวเมื่ออับจนหนทาง ก็เดินทางไปหาบาทหลวงฝรั่งเศสเดชาแนลและออมโบรซีโอ ที่บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร มาทำการขับไล่ผีปอบที่สิงอยู่กับตนและครอบครัว ซึ่งบาทหลวงทั้งคู่ต่างไม่ปฏิเสธ ร่วมเดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านหนองซ่งแย้
       
       หลังจากนั้นครอบครัวทั้ง 5 ก็เข้ารีตเป็นคริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิก โดยต่อมามีคนอพยพมาอยู่เป็น ประชาคมชาวคริสต์มากขึ้น และเมื่อมีชาวคริสต์มาอยู่เป็นประชาคมมากขึ้น บาทหลวงทั้ง 2 จึงสร้างวัดหนองซ่งแย้ขึ้นมาในปี พ.ศ.2452 โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาลาตินว่า "วัดอัครเทวดามิคาแอล" ซึ่งเป็นชื่อของนักบุญองค์สำคัญ มีบาทหลวงเดชาแนลเป็นอธิการโบสถ์คนแรก 


 บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา อธิการโบสถ์องค์ปัจจุบัน ได้เผยถึงบันทึกของการสร้างโบสถ์หลังนี้ว่า มีชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างโบสถ์วัดซ่งแย้ราวๆ 1,500 คน โดย แบ่งเป็น 15 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับงานไปทำเป็นแผนกต่างๆ อาทิ กลุ่มจัดหาเสา กลุ่มจัดหาไม้กระดาน กลุ่มจัดหาแป้นไม้มาทำหลังคา
       

       ตัวโบสถ์รูปทรงที่สร้างขึ้นมีลักษณะแบบศิลปะไทย กว้าง 16 เมตร ยาว 57 เมตร จัดเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใช้แผ่นไม้เป็นแป้นมุงหลังคา 80,000 แผ่น ใช้เสาขนาดต่าง ๆ กันถึง 360 ต้นส่วนใหญ่เป็นเสาไม้เต็ง เสาในแถวกลางมีขนาดใหญ่ยาวที่สุดมี 260 ต้น สูงจากพื้นดินกว่า 10 เมตร พื้นแผ่นกระดานเป็นไม้แดงและไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ ม้านั่งไม้จุคนได้กว่าพันคน ระฆังโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 2 ฟุต อยู่หอระฆังสูงที่สร้างแบบหอระฆังตามวัดไทยทั่วไป แต่แปลกตรงที่แยกต่างหากจากโบสถ์ 


ขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                               
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                               
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน                               
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2250 5500
โทรสาร 0 2250 5583 E-mail : nemdiv@tat.or.th

และ
ททท. สำนักงานอุบลราชธานี
พื้นที่รับผิดชอบ :อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร
ที่อยู่ :264/1 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000
โทร 0 4524 3770 , 0 4525 0714
แฟกส์ 0 4524 3771
อีเมล์ tatubon@tat.or.th
เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/ubonratchathani
PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]