ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๙” ​ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๙” ​ พร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
​การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สำนักงานพุทธ-ศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัด “งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางธรรม ในรูปแบบบุญจาริก ตามรอยพุทธศาสนาดินแดนอีสาน โดยจากการจัดงานปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงและข้ามภูมิภาค จึงกำหนดจัดให้เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคมทุกปี
การจัดงานนี้นำวัฒนธรรมเชิงพุทธศาสนาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ในบรรยากาศงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน ได้แก่ กล่าวคำผญาบูชาพระธาตุพนม ซึ่งท่วงทำนองเนื้อหาคำผญาเป็นคำคมภาษิตแฝงคติปรัชญาภูมิปัญญาท้องถิ่น และพิธีการสักการะองค์พระธาตุพนม สำหรับพิธีสำคัญของการปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เป็นกิจกรรมข้ามคืนตั้งแต่ยามเย็นของวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย การแสดงธรรมกถาเปิดงาน โดยพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะภาค ๑๐ การแสดงธรรมนำปฏิบัติภาวนา โดยพระสงฆ์ ๘ รูป ส่วนในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมนำกิจกรรมเชิงพุทธศาสนาทั้งการทำบุญ รักษาศีล และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งมีพระธาตุพนมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศาสนาของภาคอีสาน มากระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางร่วมกิจกรรมและต่อยอดด้วยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่น
สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๗๒ หรือรายละเอียดใน www.เที่ยวอีสาน.com Facebook.com/go2isan และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ www.bia.or.th
.......................................

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]