ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร "จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร" ฐานการเรียนรู้จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ เป็นขั้นตอนการปลูก บำรุงรักษาต้นฝ้าย

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เก็บฝ้ายสายธารบุญ เก็บปุยฝ้ายสีขาวออกจากสมอฝ้ายที่แก่

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม เป็นการคัดแยกเมล็ด ทำให้เป็นปุยฟู ม้วนให้เป็นหลอด เข็นให้เป็นเส้นฝ้าย

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา การทำให้เป็นใจ ปั่นใส่หลอดเตรียมใส่กระสวย

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ การดึงเอาเส้นด้ายจากกงแล้วนำไปขึงกับเครือ ไปจนถึงกระบวนการร้อยด้าย ยืนเข้ารูสอดด้ายยืนเข้ารูฟีม

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ต่ำหูก ผูกสายธรรม ขั้นตอนการถักทอให้เป็นผืนผ้า

ฐานการเรียนรู้ที่ 7 ตัดเย็บ เก็บบสายใย ขั้นตอนการตัดเย็บให้เป้นผืนผ้าผืนใดผืนหนึ่ง คือ สบง จีวร หรือ สังฆาฏิ หรือทั้งหมด

ฐานการเรียนรู้ที่ 8 ย้อมด้ายสายพระธรรม ขั้นตอนการนำผ้าสบง จีวร หรือสังฆาฏิ หรือทั้งหมดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อย แล้วนำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติ

ฐานการเรียนรู้ที่ 9 มหาจุลกฐิน พิธีทอดกฐินฮ่วมกันเฮ็ดข้าวหมู่เฮาได้บุญใหญ่

ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวต้มมัด
ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวหลาม
ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวปุ้น (ขนมจีน)
ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวจี่
ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวมธปายาส
ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวเม่า
ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวโป่ง
ฮ่วมกันเฮ็ดพวงมาลัยจากข้าวตอก

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]