ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

โครงการป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 ประเวศ

โครงการป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของ กลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City" ได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ำ 10% พื้นที่ใช้งาน 15% ป่าเป็นหลัก มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่าปัจจุบันโครงการฯ ได้เข้าร่วมเกณฑ์การประเมินอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของหน่วยงาน USGBC (US Green Building Council) ซึ่งระดับคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ อยู่ในระดับ Platinum

หอชมวิว 
สกายวอร์ค 

พิกัด  13 41.4992N  100 42.2117E

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการป่าในกรุง
โทรศัพท์ : 02 136 6380
แฟกซ์ : 02 136 6381
อีเมล์ : pttmetroforest@pttplc.com
Facebook : metroforest


วันและเวลา เปิด- ปิด : (หยุดเฉพาะวันจันทร์)
อ-ศ : 9.00 – 18.00 น., ส-อ : 9.00-16.00
โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2558
สำหรับให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
ที่จอดรถ : จอดข้างทาง หน้าทางเข้าโครงการ
**สามารถเข้าไปจองเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะที่ http://www.pttreforestation.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-6380 หรือ คุณสุขสันต์ 084-760-1079 ค่ะ

สิ่งน่าสนใจภายในโครงการป่าในกรุง

อาคารนิทรรศการและสำนักงาน 
พื้นที่อาคารนิทรรศการ และสำนักงาน ใช้สำหรับการเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นหลัก คือ “กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม” และ “ต้นแบบของนวัตกรรมอาคารเขียว” ในกระบวนการก่อสร้างและการคัดเลือกวัสดุต่างๆ ยังใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ซึ่งเข้าร่วมการประเมินอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของหน่วยงาน USGBC (US Green Building Council)
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ทางชมชั้นเรือนยอด (Sky Walk) และ หอชมป่า (Observation Tower) ออกแบบเป็นทางเดินชมชั้นเรือนยอด มีความสูงตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงระดับความสูง 10.2 เมตร ระยะทาง 200 เมตร สำหรับเป็นเส้นทางเรียนรู้และชมทัศนียภาพผ่านเรือนยอดของสังคมพืชต่างๆ เชื่อมไปสู่หอชมป่า ความสูง 23 เมตร ที่สามารถชมโครงการฯ แบบรอบทิศทาง โดยตลอดเส้นทางจะสัมผัสได้ถึงการเติบโตของกล้าไม้เล็กๆ สู่การเป็นป่านิเวศที่ปลูกสมบูรณ์โครงการป่าในกรุง ปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน เพื่อให้
จากพื้นที่รกร้างกว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ ถูกพลิกฟื้นขึ้นโดยจัดสรรสัดส่วนที่ดิน 75% เป็นพื้นที่ปลูกป่านิเวศที่สมบูรณ์ รวมถึงจำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด พื้นที่แหล่งน้ำ 10% และพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 15% ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชาวกรุงได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไป พื้นที่กว่า 9 ไร่ ปลูกป่าในลักษณะ “ป่านิเวศ” หมาายถึง ป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มีสภาพใกล้เคียงสภาพป่าธรรมชาติ โดยประยุกต์การสร้างป่านิเวศตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ (Miyawaki’s Method) มีหลักการคือ การสร้างป่าธรรมชาติด้วยพันธุ์ไม้ดั้งเดิม (Building Native forest of Native trees) และจัดการโดยแนวคิด “การจัดการที่ดีที่สุดคือ การปล่อยให้ป่าจัดการตัวเอง (No management is the best management)” ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. ในการวิเคราะห์และปรับปรุงดิน ศึกษาพันธุ์ไม้ดั้งเดิม รวมถึงการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

Sky walk ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 200 เมตร ไล่ระดับความสูงจากพื้นดิน 5 ระดับ สำหรับศึกษาพันธ์ไม้ ลักษณะสังคมพืชต่างๆและความหลากหลายทางชีวภาพ สอบถามได้ความว่า ในโครงการมีต้นไม้ถึง 200 กว่าชนิด 
และ  Observation Tower (หอชมวิว)ไว้ชมวิวจากมุมสูง

ขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ
พื้นที่รับผิดชอบ: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทราที่อยู่ : อาคาร D2 ชั้น 8 โครงการปรีชา คอมเพลกซ์ เลขที่ 48/11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0 2276 2720
โทรสาร. 0 2276 2722 อีเมล : tatbangkok@tat.or.th

เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]