ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  PRESS RELEASE
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867,035-525880
E-mail: tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.net

                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี 2558
x

 

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม  – 1 สิงหาคม 2558 ณ  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอวันที่ 31 กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1  ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม  ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่  และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา  และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา  ณ  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าไปกด LIKE ได้ที่ www.facebook.com / งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อรับรางวัลผลโหวตในการจัดงานดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380 และ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867,035-525880/www.tatsuphan.net

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]