ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

ผีตาโขน 2558 ด่านซ้าย จังหวัดเลย


วันที่ 27 มิถุนายน 2558
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2558
 (ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 8 ถึงขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

พิกัด 17.274452, 101.149065ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การร่วมชมขบวนแห่ขบวนผีตาโขน, การประกวดหน้ากากผีตาโขน,การประกวดผีตาโขนน้อย,การแสดงของชุมชนต่าง ๆ,ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์,การออกร้านของส่วนราชการ-เอกชน,การแสดงสินค้าพื้นเมือง,การจำหน่ายสินค้า OTOP,การแข่งขันจุดบั้งไฟ พร้อมชมขบวนพาเหรดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อีกด้วย 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

 นางสมฤดี ชาญชัย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ณ วัดโพนชัย และ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรี และแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน


กำหนดการ...งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 2558
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 
-พิธีเบิกอุปคุต (บริเวณลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)
-พิธีบายศรีสุ่ขวัญเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
-พิธีวันโฮม ณ วัดโพนชัย

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 
-พิธีเปิดงานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน 
-พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
-พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญานาคแถน เพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 
-พิธีเทศน์มหาชาติ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
-พิธีคารวะพระเจ้าใหญ่


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร.042-891266
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย 083-1453080ขอบคุณ 

งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ชั้น 15
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4525- 9 โทรสาร 0 2250 5681 - 3
อีเมลล์ : prdiv7@tat.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]