ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

นาบัว @คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐมเปิดฤดูท่องเที่ยว "นาบัว@คลองมหาสวัสดิ์" จังหวัดนครปฐม แหล่งท่องเที่ยวถนนสาย-​​ดอกไม้ ตามโครงการ Dream Destinations 2 : กาลครั้งนั้น...ความฝันผลิบาน  ตลอดเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมี นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคกลางได้นำคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมพันธมิตร-ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว กว่า 120 ชีวิต กับคาราวานขับรถเที่ยวพิชิต 19 จังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเก็บบัว ในนาดอกบัว เช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ นาดอกบัว คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

พิกัด  13 48.624N  100 16.3033E

 

วันนี้ ททท.ขอพาทุกท่าน ไปชมดอกไม้อีกชนิดหนึ่งท่ีคนไทยเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็น อย่างดี ก็คือ "ดอกบัว" นั่นเอง เราคงจะเคยเห็นบึงบัว ในธรรมชาติ แต่ที่พุทธมณฑลนั้นมีการปลูกบัวโดย เกษตรกรเพื่อส่งขายตลาด บึงที่ใช้ปลูกบัวจึงเรียกกันว่า นาบัว โดยบัวท่ีปลูกคือ บัวสัตตบุษย์ หรือ ฉัตรขาว บัวขาว ซ้อนดอกใหญ่ ดอกตูมเป็นรูปไข่ทรงป้อม กลีบสีเขียว อมขาว เมื่อบานจะเผยกลีบในสีขาว ที่เราใช้สําาหรับบูชา พระนั่นเอง นาบัว เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือ มาเที่ยวชมกรรมวิธีการเก็บบัว คัดบัว ลงบัวของชาวบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถพายเรือชมนาบัวได้เอง นาบัว เป็นหนึ่งในจุดแวะของทัวร์ล่องเรือชมวิถีเกษตรริมคลอง มหาสวัสดิ์ นอกเหนอื จากการชม นากล้วยไม้ นาข้าว และ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร มหาสวัสดิ์ น่าสนใจอย่างย่ิงคลองมหาสวัสดิ์ หรือ คลองชัยพฤกษ์ แหล่งกำเนิดวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ จ.นครปฐม และ ชุมชนเล็ก ๆ อย่างชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ได้รวมตัวกันสร้างวิถีชีวิตแบบพอเพียง ด้วยการทำไร่ ทำสวน แปรผลิตผลต่าง ๆ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อจนกลายเป็นสินค้า OTOP ประจำชุมชน สร้างรายได้พิเศษให้แก่ชาวบ้าน ปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ เป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง
การเดินทางไปชมนาดอกบัว ใช้เส้นทาง คลองมหาสวัสดิ์ คลองสายนี้เป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านและ "คลองมหาสวัสดิ์" ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2007) จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อปี พ.ศ.2550  "เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน @ คลองมหาสวัสดิ์" มีกิจกรรมมากมายที่เป็นแหล่งความรู้สำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ล่องเรือชมสวน ,ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ,นาข้าวศูนย์สาธิตเกษตร ,การทำนาบัว (Lotus Farm), นาสวนกล้วยไม้,ข้าวตังและวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดคือการรวมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์จนเกิดเป็นวิถีเกษตรแบบพอเพียง ควรค่าแก่การมาเรียนรู้ หรือพาน้อง ๆ หนู ๆ มาทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชัยพฤกษ์ เป็นคลองลัดบางกรวย - คลองบางกอกน้อย  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กับ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไหลผ่านอำเภอพุทธมณฑล สู่แม่น้ำท่าจีนที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร


คลองมหาสวัสดิ์ เริ่มขุดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2402 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโก ษาธิบดี (ขำ บุนนาค) และพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ เป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2403 ใช้เงินทั้งสิ้น 1,101 ชั่ง 10 ตำลึง เมื่อขุดคลองมหาสวัสดิ์แล้วเสร็จ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ จับจองที่ดินว่างเปล่าสองฝั่งคลอง ชุมชนแรก ๆ และผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ได้แก่ชาวบ้านจากริมแม่น้ำนครชัยศรี ดอนหวาย ดาวคะนอง และชาวจีนที่มาขุดคลอง นอกจากนี้ยังได้ให้สร้างศาลาริมคลองสำหรับผู้สัญจรไป-มาเป็นระยะทุกๆ 100 เส้น หรือประมาณ 4 กิโลเมตร ได้สร้างศาลาและเขียนตำรายารักษา โรคต่าง ๆ ติดไว้เป็นการกุศล ต่อมาเรียกกันว่า "ศาลายา" ส่วนศาลาที่ 7 เรียกกันว่า "ศาลาดิน" และศาลาที่ 5 สร้างในการกุศลปลงศพคนของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เรียกกันว่า "ศาลาทำศพ" ปัจจุบันกลายเป็น "ศาลาธรรมสพน์" และเป็นชื่อแขวงกับสถานีรถไฟในเขตทวีวัฒนาของกรุงเทพมหานคร
นาดอกบัว นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอีกแหล่งหนึ่งในเชิงเกษตร และควรค่าแก่การอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นนี้ หากใครได้ลองมาท่องเที่ยวที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ อาจจะได้ความคิด ได้ไอเดียใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบ้าง ไม่มากก็น้อยครับ

การเดินทาง ไปวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หรือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) วิ่งไปจนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 4 ให้แยกเข้าไปทางศาลายา ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่ถนนศาลายา-นครชัยศรี สังเกตป้ายวัดสุวรรณาราม และตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆ ก็จะถึงยังวัดสุวรรณารามจุดลงเรือล่องชมคลองมหาสวัสดิ์

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยามดอกไม้บานได้ตลอดทั้งปีได้ที่ :

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม  (สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม) 

  โทร.0-3475-2847 - 8 หรือ Fanpage : TAT Samut Songkhram

-กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่บ้านเกษตรกร บ้านผู้ใหญ่มนูญ

  โทร.0-3429-7152, 08-1495-9091

- www.เที่ยวภาคกลาง.com หรือ Fanpage : TAT_Tiewpakklang


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]