ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

สวนลิ้นจี่ 200ปี อัมพวา สมุทรสงคราม
วันที่ 21 เมย 58

สวนลิ้นจี่ 200 ปี อัมพวา สมุทรสงคราม
เบอร์โทร 081-2533987

ชมต้นลิ้นจี่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ชมวิวถนนผลไม้ และเลือกช้อปลิ้นจี่ ราชินีผลไม้แห่งเมือง สมุทรสงคราม เป็นพันธุ์ที่ ติดดอกออกผลได้โดยไม่ต้องการอากาศที่หนาวเย็นมากนัก ได้แก่ พันธุ์ค่อม กะโหลก สำเภาแก้ว และสาแหรกทอง ลิ้นจี่สมุทรสงคราม จะออกผลให้รับประทานได้ประมาณเดือน เมษายน พื้นที่พิเศษของเมืองสมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ ที่มีเพียง 3 อำเภอ แต่ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ต้นลิ้นจี่ และส้มโอ เต็มพื้นที่

พิกัด 13 26.047N  99 56.2492Eลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ผลไม้เก่าแก่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่นอกจากจำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะแทบ ยุโรป อย่างประเทศเยอรมัน ที่ต้องการบริโภคผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างมาก จากลักษณะผลขนาดใหญ่ปานกลาง เนื้อกรอบแน่น ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานกำลังดี เปลือกเหนียว เก็บรักษาได้นานกว่าสายพันธุ์ทั่วๆ ไป

น้องวิว ททท สมุทรสงคราม พาชมสวน


ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ผลไม้เก่าแก่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม ... ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันจากต้น ที่มีอายุ 200 ปีในขณะนั้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่าลิ้นจี่สมุทรสงคราม เป็นลิ้นจี่ที่มาจากเมืองจีน โดยพ่อค้าชาวจีนได้นำผลลิ้นจี่เข้ามาขายหรือนำมาฝากญาติพี่น้องชาวจีนที่ อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำแม่กลองและแควอ้อมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งในขณะนั้นแม่กลองเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นอยู่มณฑลราชบุรี


พี่จิรศักดิ์  เฮงประเสริฐ 
เบอร์โทร 081-2533987

พบว่ามีการปลูกครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2340 ที่ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที และที่ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา โดยยังมีต้นลิ้นจี่ที่มีอายุถึง 200 ปี ให้เห็นทุกวันนี้ พันธุ์ที่ปลูกกันมากจนทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสงครามคือ "พันธุ์ค่อมลำเจียก" แต่ก็ยังมีพันธุ์อื่น ๆ ด้วย เช่น กะโหลก ใบยาว จีน ไทย สำเภาแก้ว และสาแหรกทอง มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน - พฤษภาคม

เป็นเวลากว่าร้อยปีที่ชาวสวนลิ้นจี่แม่ กลองสามารถพัฒนาสายพันธุ์ สีสัน รสชาติจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นของตนเอง โดยเฉพาะลิ้นจี่พันธุ์ "ค่อม" เปรียบเป็นราชินีแห่งลิ้นจี่แม่กลอง
ลักษณะเด่น
- "หนามตั้ง" เมื่อผลแก่จัดได้ที่ โดยหนามมีลักษณะราบลงและอย่ห่างกันไม่เป็นกระจุก
- "หนังตึง" ลิ้นจี่ที่แก่จัดมีสีเข้มเหมือนน้ำหมาก เปลือกบางและตึง
- "เนื้อเต่ง" เนื้อลิ้นจี่สีขุ่น เนื้อหนากรอบ แห้ง ไม่แฉะ มีกลิ่นหอมรสหวาน
- "ร่องชาด" เปลือกด้านในของลิ้นจี่ เมื่อปอกเปลือกออกแล้วจะเห็นเป็นสีชมพูตั้งแต่ขั้วผลจนถึงกลางผล ซึ่งจะเป็นลิ้นจี่ที่อร่อยที่สุด หากเปลือกด้านในเป็นสีชมพูทั้งผลแสดงว่าลิ้นจี่นั้นแก่จัดเกินไป รสชาติจะอร่อยน้อยลงวิธีเก็บ ปีนเก็บใส่ชะลอม
สูงหกวา กว่า


ห่อทันก็ห่อ ราคาออกสวน โลละ ร้อย บาท  วันที่ 21 เมย 58 
ขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม
(สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)
๒/๑ ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ ถนนพวงสมบูรณ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๖ E-mail : tatsmsk@tat.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]