ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม  ๒๕๕๘ 

โดยมีกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การกวนข้างมธุปายาส การสวดด้าน การผลิตผ้าพระบฏ พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน 

สถานที่จัดกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พิกัด 8 24.7375N  99 58.0005Eโดยรถยนต์
จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านสนามหน้าเมือง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังเกตเห็นวัดพระมหาธาตุวรวิหารเด่นชัดทางด้านขวามือ สามารถเข้าไปจอดรถภายในวัดได้โดยเข้าที่ประตูแรก (ประตูศาลา 100 ปี)  

โดยรถประจำทาง
รถสองแถวสายหัวถนน-สนามกีฬา วิ่งผ่านตามถนนราชดำเนิน สามารถขึ้นรถสองแถวแ้ล้วลงด้านหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ ค่าบริการท่านละ 10 บาท การจัดงานประเพณี “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีไทยที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพราะในโลกมีการยึดถือและปฏิบัติกันที่เมืองนครศรีธรรมราชแห่งเดียวเท่านั้น แต่เดิมจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวัน “มาฆบูชา” และในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวัน “วิสาขบูชา” แต่ในระยะหลัง ๆ ชาวพุทธจะนิยมมาร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชามากกว่าในวันวิสาขบูชา ทางจังหวัดจึงหันมาเน้นการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชาเป็นหลัก เรียกว่าประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” มาจนถึงปัจจุบัน
     ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ของเมืองนครคงจะเกิดขึ้นด้วยเหตุที่ชาวนครเริ่มรับพุทธศาสนามาจากอินเดียก็รับเอาประเพณีต่าง ๆ ตามแบบของชาวพุทธในอินเดียเข้ามาด้วย โดยมักจะยึดถือกันถือกันว่า หากจะทำบุญหรือกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริง ๆ จะต้องปฏิบัติเฉพาะพระพักตร์พระองค์ หรือใกล้ชิดพระพุทธองค์มากที่สุดเท่านั้น เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพานแล้ว แต่ยังมีตัวแทนอยู่ เช่น เจดีย์ และพระพุทธรูป เป็นต้น การ กราบ ไหว้ บูชาสิ่งเหล่านี้ย่อมเท่ากับบูชากราบไหว้พระพุทธองค์
     แต่เดิมการแห่ผ้าขึ้นธาตุจะนัดหมายโดยพร้อมเพรียงกันเป็นขบวนใหญ่ แต่ในปัจจุบันการเดินทางสะดวกขึ้น ผู้คนที่ศรัทธาก็มาจากหลายทิศทาง ต่างคนต่างคณะก็เตรียมผ้ามาห่มพระธาตุ ใครจะตั้งขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุในเวลาใดก็สุดแต่ความสะดวก ขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีตลอดทั้งวันโดยไม่ขาดสาย เดิมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุทุกขบวนนิยมใช้ดนตรีพื้นบ้านนำหน้าขบวน ได้แก่ ดนตรีหนังตะลุง ดนตรีโนรา แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นกลองยาว บรรเลงจังหวะที่ครึกครื้น เพื่อช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน ขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจะเดินเป็นแถวเรียงเป็นริ้วยาวไปตามความยาวของผืนผ้า ทุกคนชู (เทิน) ผ้าพระบฏไว้เหนือศีรษะ ทั้งนี้เพราะความเชื่อกันว่าพระบฏเป็นเครื่องสักการะพระพุทธเจ้า จึงควรถือไว้ในระดับสูงกว่าศีรษะ 


ขอบคุณ 
กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท. 1600 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4520 - 22 โทรสาร 0 2250 5681-3 
www.tatnewsthai.org e-mail : prdiv5@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]