ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558

       
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  PRESS RELEASE

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867,035-525880
E-mail: tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.net
***************************************************************************************************************
ต้อนรับปีใหม่ไทย สุพรรณบุรี
แต่งชุดไทยทั้งเมือง เล่นน้ำสงกรานต์
 
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558  ในระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2558 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงประเพณีไทย และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ แต่งชุดไทยทั้งเมือง เล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess)
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย วันที่ 13 เมษายน 2558  ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี 10 อำเภอ และหน่วยราชการต่างๆ ร่วมสักการะขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ ชมการแสดงต่างๆ ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ในแต่ละวัน ได้แก่ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของเด็กนักเรียน การประกวดเทพีสงกรานต์ กิจกรรมการแสดงบนเวทีต่างๆ การจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อยของเมืองสุพรรณบุรี ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3553 5380 และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.0 3552 5880 , 0 3552 5867 www.tatsuphan.net

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]