ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

กรุงเทพ การแสดงทางวัฒนธรรมจีนชุดพิเศษจาก 10 มณฑลรมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ของไทย และ รมช.กระทรวงวัฒนธรรม จีน ร่วมกล่าวคำอวยพรวันตรุษจีน       เชื่อมสัมพันธ์ไทย – จีน พร้อมเชิญชวนร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 12 จังหวัดหลักทั่วไทย และชมการแสดงทางวัฒนธรรมจีนชุดพิเศษจาก 10 มณฑล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รมต. ไทย – จีน ร่วมกล่าวคำอวยพรตรุษจีน สานสัมพันธ์ยาวนาน 40 ปี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดพิเศษจากจีนโดยนักแสดงกว่า 180 คนจาก 10 มณฑลต่าง ๆ ที่บินลัดฟ้า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ซึ่ง ททท. ได้สนับสนุนการจัดงาน  “เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ประจำปี 2558” ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศไทย 

บ่ายวันนี้  (18  กุมภาพันธ์ 2558) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   พร้อมด้วย  Mr. Xiang Zhaolun  (เซี่ยง จ้าว หลุน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อร่วมกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ปี 2558  และชมการแสดงชุด “40 ปีแห่งความรักและความผูกพันสายสัมพันธ์ไทย-จีน” ซึ่งเป็นการแสดงรอบพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและนาฏศิลป์ของไทย  โดยมี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทั้งไทยและจีน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย ถนนวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและชาวไทย  เป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดดุจเครือญาติ มีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้น  ดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์จะกระชับ แน่นแฟ้นและยืนยาวตลอดไป  ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่งดงามมาร่วมสร้างความสุขให้แก่พี่น้องชาวไทย  ในโอกาสวันตรุษจีน  ขออวยพรพี่น้องชาวไทยและชาวจีนที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกให้มีความสุข สมความปรารถนาทุกประการ และประเทศไทยขอเปิดประตูต้อนรับพี่น้องชาวจีนทุกท่านเสมือนบ้านหลังที่ 2 ตลอดไป” 


จากนั้น ในช่วงเย็นวันเดียวกัน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ  Mr. Xiang Zhaolun  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าราชการระดับสูง คณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรม และสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯในโอกาสสำคัญที่ปี 2558 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 40 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2518  จนถึงปัจจุบัน  นับเป็น 2 มงคลโอกาส ที่ ททท. และกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ โดยนำสุดยอดการแสดงทางวัฒนธรรมของมณฑลต่าง ๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมแสดง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ดีงาม และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน  ททท. จึงได้กำหนดจัด “เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ประจำปี 2558” ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะชาวจีน) ให้เดินทางมาท่องเที่ยวไชน่าทาวน์เยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และย่านชุมชนชาวจีนในจังหวัดต่าง ๆ ตามหัวเมืองท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่การจัดงานหลักใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ชลบุรี (พัทยา) พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต ตรัง นครสวรรค์ เชียงใหม่ และนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

สำหรับคณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจำนวนกว่า 180 คน จาก 10 มณฑล ประกอบด้วย เมืองลั่วหยาง  มณฑลเหอหนาน  เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน  เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย  มณฑลจี๋หลิน  มณฑลอันฮุย  มณฑลซานซี  มณฑลฝูเจี้ยน นครหางโจว  เมืองต้าเหลียน  มณฑลเหลียวหนิง  และนครเทียนจิน  ซึ่งจะทำการแสดงชุดพิเศษ หน้าพระที่นั่ง บริเวณวงเวียนโอเดียนและการแสดงบนเวที บริเวณถนนเยาวราช ในวันตรุษจีน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558) และจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเพื่อร่วมแสดงทั้งในกรุงเทพและอีก 5 พื้นที่หลัก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ตรัง และภูเก็ต

ททท. คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จัดงานช่วงเทศกาลดังกล่าว ประมาณ 650,000 คน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 800 ล้านบาท  และเกิดความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย - จีน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สืบไป

-----------------------------------------------------

กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท.
1600 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4520 - 22 โทรสาร 0 2250 5681-3  www.tatnewsthai.org   e-mail : prdiv5@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]