ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

เสริมสิริมงคลที่วัดทางสาย ร่วมงานเฉลิมฉลองงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ครบรอบ ๑๐ ปี ประจวบคีรีขันธ์


วันที่ 25 มค 2558


เสริมสิริมงคลที่วัดทางสาย ร่วมงานเฉลิมฉลองงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ครบรอบ ๑๐ ปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน “สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๑๐ ปี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาเมื่อวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘”  ณ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (เขาธงชัย)  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย บนเขาธงชัย  ริมชายหาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธียกยอดฉัตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘  และจะครบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘  ดังนั้น เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน (พระราชสิทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวง และเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้มีดำริร่วมกันที่จะจัดงานจัดสมโภชฯ ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๕๐๐ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ทั้งต่อสถานที่และผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาค่านิยมของความเป็นไทยอีกด้วย


นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “ในปีนี้ทางวัดทางสาย  กำหนดจัดงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  ครบรอบ ๑๐ ปี  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ เป็นครั้งแรก  ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดย พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกบรรจุว่าเป็น ๑ ใน ๑๐ สิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อชาวอำเภอบางสะพาน และชาวประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก และเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้ โดยมีสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และสร้างมาจากแรงศรัทธาของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ ๕๐ ปีของพระองค์ท่าน”


 เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน (พระราชสิทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวง และเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ. 
ประชาชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งชุดเทพบุตร เทพธิดา และชุดไทยสุภาพ ร่วมฟังพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป เจริญพระพุทธมนต์


“การจัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้ชาวอำเภอบางสะพาน จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุด “เทพ-เทพธิดา” มาร่วมงานฯ ด้วยความศรัทธาอย่างสูงสุด ซึ่งจะเป็นสีสันของการจัดงานฯ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจร่วมแต่งกายด้วย ชุด “เทพ-เทพธิดา” หรือชุดไทยสุภาพ มาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อร่วมกันทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่จะได้กราบนมัสการบูชาพระบรมมหาสารีริกธาตุบนชั้นบนสุดของพระมหาเจดีย์ฯท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ที่ วัดทางสาย โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๘๑๙๒๖ ๘๑๕๙และ ๐ ๘๑๒๙๔ ๙๘๗๓ และ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๘๕, ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๗๑, Fan Page : TAT PRACHUAP
----------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]