ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

“งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม
(พื้นที่รับผิดชอบ : สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)

ขอเชิญร่วมงาน
“งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2558

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมศิลปากร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยาน ร.2  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ซึ่งในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงาน ฯ   จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท ร่วมกันโดยภายในอุทยาน ร.2 นอกจากจะได้ชมพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ ร.2  พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวอัมพวา พันธุ์ไม้ต่างๆ ในวรรณคดีและการจัดสวนที่สวยงามแล้ว ภายในงานยังจะได้ชมการจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของชาวสมุทรสงครามที่น่าสนใจ ได้แก่
- นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ ร.2
- วิจิตรมณเฑียร กิจกรรมตามพระราชดำริ ประกวดวาดภาพ “ดอกไม้งามในอุทยานฯ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
- นิทรรศการด้านจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย หัตถศิลป์ เครื่องโลหะ รูปพรรณและอัญมณี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)
- โครงการรักการอ่าน
- อุทยานไม้มงคล (ต้นไม้ตามพระนามสมเด็จพระเทพ ฯ) อาทิ ม่วงเทพรัตน จำปีสิรินธร เป็นต้น
- เรื่องของขนม อาทิ สาธิตการทำขนมไทย ทองพลุ ม้าฮ่อ มะปรางริ้ว ขนมพื้นบ้านชาวอัมพวา เป็นต้น
- การออกร้าน จิตรลดา จิปาถะ ร้านภัทรพัฒน์ ร้านกาชาดสมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์โอทอป
- ตลาดน้ำอุทยาน ฯ
- การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจากกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ละครชาตรี จากคณะครูทองใบ เรืองนนท์ การแสดงหุ่นกระบอกจากคณะชูเชิดชำนาญศิลป์ สมุทรสงคราม
ที่สำคัญขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่ ละครใน “เรื่องอิเหนา” ตอน อิเหนาหลงจินตะหรา และที่พลาดไม่ได้คือ การแสดงโขนกลางแจ้งจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ  โดยผู้ที่สนใจชมการแสดงในรอบวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมที่ มูลนิธิ ร.2 โทร. 0 2628 7217 , 0 2281 7435 ในราคา 500 บาท 300 บาท และ 50 บาท สำหรับรอบวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดให้เข้าชมฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน ร.2 โทร. 0 3475 1376 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  e-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]