ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

จังหวัดลำปางเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด ลำปางเมืองไม่หมุนตามกาลเวลา

จังหวัดลำปางเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด ลำปางเมืองไม่หมุนตามกาลเวลา กระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล


ที่ข่วงนคร บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด ลำปางเมืองไม่หมุนตามกาลเวลา กระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเมืองต้องห้าม..พลาด “ลำปาง : เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีความหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงาน รวมจำนวนกว่า ๓๐๐ คน ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ข่วงนคร จังหวัดลำปาง


        นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้ขยายตัวมากขึ้นจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีการตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ ๒.๒ ล้านล้านบาท ภายในปี ๒๕๕๘ รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ ๑๔ โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว ๑๔๘ ล้านคน/ครั้ง ในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๕  ดังนั้นในปี ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ จึงกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ไปยังเมืองทางเลือก เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว จากเมืองหลักเข้าสู่เมืองทีมีศักยภาพเป็นการกระจายรายได้จากท่องเที่ยวด้วย โดยได้จัดทำโครงการเมืองต้องห้าม..พลาด โดยได้คัดเลือก ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชบูรณ์ น่าน บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด จันทบุรี ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช โดยในปี 2558 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีแนวนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ แบ่งเป็น 3 โครงการใหญ่ ภายใต้แนวคิดหลงรักประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทางเลือก, โครงการ Dream Destinations 2015 และโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว ซึ่งจังหวัดลำปางได้บรรจุอยู่ในโครงการใหญ่ของ ททท. ใน 12 เมือง ต้องห้ามพลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทางเลือกที่มีเอกลักษณ์ และกระจายการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางในวันธรรมดา โดยเมืองต้องห้ามพลาด ทั่วประเทศมี 12 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เลย ภาคกลาง สมุทรสงคราม ราชบุรี ภาคตะวันออก ตราด จันทบุรี และภาคใต้ ได้แก่ ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช


ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

สำหรับจังหวัดลำปาง เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย เป็นเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ นักท่องเที่ยวส่วนมากเมื่อนึกถึงลำปาง จะคิดถึงรถม้า ถือเป็นภาพวันวานที่ยังมีชีวิต แต่ข้อเท็จริงลำปางยังมีแหล่งท่องเที่ยวและประเพณี วัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น ประเพณีแห่สลุงหลวง งานล่องสะเปาจาวละกอน และลำปางยังเป็นจังหวัดเดียวของภาคเหนือ ที่มีประเพณีลอยประทีปทางน้ำเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที บูชารอยพระพุทธบาทแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม 9 อย่างห้ามพลาด คือ กาดกองต้า วัดปงสนุก อาหารพื้นเมืองเด่น บ้านโบราณ 10 แห่ง ตำนานก๋าไก่ เส้นทางจักรยาน นั่งรถม้าชมเมือง เรียนรู้วิถีชุมชน วิถีช้าง วิถีป่า วิถีธรรมชาติ กิจกรรมการประกวดสะเปาลอยน้ำ และประกวดธิดาสะเภาแก้ว สะเภาคำ 

ขอบคุณ   กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]