ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

บูชาผางปะทีป ณ วัดพันเตา เชียงใหม่


วัน ที่ 7 พย 2557 วันซ้อมคับ วันจริง วันอาทิตย์ที่ 9 พย 57
ช่างภาพ อยุ่บนตึกเท่านั้น

บูชาผางปะทีป ณ วัดพันเตา เชียงใหม่
ผางประทีปเป็นภาชนะดินเผาวงกลมเล็ก ๆ คล้ายอ่าง รูปลักษณะแตกต่างกันตามฝีมือช่างแต่ละยุคสมัย ใช้ส่าหรับใส่ขี้ผึ้งหรือน้ำมัน มีไส้เทียงวางไว้ตรงกลาง สามารถจุดไฟได้คล้ายตะเกียง เพื่อวางประดับตามวัดวาอารามหรือศาสนสถานในวันส่าคัญทางพุทธศาสนาหรือในวันเทศกาลส่าคัญ ๆ ของท้องถิ่น

Nikon D600 + 17-35tamron ,nikon 28-300 ISO1600-3200
to be continueไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]