ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

งานแถลงข่าว “ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗”งานแถลงข่าว
“ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗”
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดภุมรินทร์กุฏีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

#yaipearn #ThailandOnly #หลงรักประเทศไทย  #dreamdestination2
#SamutSongkhramนางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)

ประเพณีลอยกระทงมีมานานหลายร้อยปี แต่สำหรับประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยของแม่กลอง เกิดจากภูมิปัญญา อันชาญฉลาดของพรรพบุรุษชาวแม่กลองที่มุ่งมั่นจะรักษาประเพณีลอยกระทงไว้ให้ได้ และผนวกไว้ด้วยวิถีชีวิต ที่พอเพียง เหมาะสมกับ อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีแหล่งน้ำ คูคลอง ใหญ่น้อยมากมายที่แยกจากแม่น้ำ แม่กลองถึง 366 คลอง
 กระจาย อยู่ทั่ว พื้นที่ภายในจังหวัด เป็นแหล่งที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนสองฝากฝั่งแม่น้ำ ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ผูกพันกับสายน้ำ ที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แค่คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยุ่โดยเฉพาะต้นกล้วย โดยนิยมนำลำต้นมาลอกเอากาบออก แล้วน้ำไปลอยในแม่น้ำเป็นแพยาว เรียกว่า "กระทงกาบกล้วย  
            สำหรับปีนี้จะลอยกระทงกาบกล้วย จำนวนกว่า 200000ใบ ซึ่งมากที่สุดในโลก


                  ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ แม่-ลูก โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
          1. กำหนดเวลา และสถานที่ประกวด กำหนดเวลาการประกวด ณ เวทีการประกวดวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (ผู้สมัครต้องรายงานตัวรับหมายเลข ณ เวทีประกวด วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 18.30 น.)
          2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
               2.1 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม (เฉพาะนางนพมาศแม่)
               2.2 เพศหญิง
               2.3 สัญชาติไทย
               2.4 ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ (แม่) ไม่จำกัดอายุ
               2.5 ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ (ลูก) อายุระหว่าง 14 – 20 ปี
          3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าประกวด
               3.1ใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กำหนด
               3.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
               3.3สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
               3.4รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1327


      จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานลอยกระทงครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นแต่โบราณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงเป็นการให้เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยประกวดเรือไฟ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี บนแม่น้ำ แม่กลอง บริเวณ หน้าวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตรงข้ามอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสม เด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. นาย เจน รัตนวิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีชีวิตพอเพียง ประจำปี 2557 ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ซึ่งการลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองนี้เป็นประเพณีแบบเรียบง่าย ที่ห่างหายไปจากเมืองแม่กลองหลายสิบปี และต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสงคราม นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รื้อฟื้นประเพณี นี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชนชาวสมุทรสงคราม การลอยกระทงที่ว่าเรียบง่ายนั้นมาจาก วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้นั้นเป็นของที่มีอยู่ในท้องถิ่นเองเช่น ต้นกล้วย นำมาลอกออกเป็นกาบ วางหงายใช้ ธูปชุบน้ำมันยางตากแห่ง ปักตรงกลาง โรยด้วยดอกไม้พองาม ก็ใช้ได้แล้ว งานจะมีขึ้นในวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง และ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ-หล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) โทรศัพท์ 0 3475 1666, 0 3475 1376 และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847-8

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]