ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

ขอเชิญร่วมงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557
“สืบสานบุญใหญ่ ถวายองค์ราชัน สมานฉันท์สร้างความสุข เพื่อไทยทุกคน”


นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดย เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ไหว้เจ้า  9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557 สืบสานบุญใหญ่ ถวายองค์ราชัน สมานฉันท์สร้างความสุข เพื่อไทยทุกคน ” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ ร่วมสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อดำเนินกิจกรรมสมานฉันท์ของประชาชนในชาติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 23 กันยายน 2557  ณ ลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และมีงานศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557


การจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภคอาหารเจ  ในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวจีนที่อพยพมาที่สมุทรสาครยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อมากมายหลายศาล คณะผู้จัดงานจึงได้จัดกิจกรรม ไหว้เจ้า 9 ศาล โดยจัดทำ “Passport  ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน  Passport สามารถนำไปขอรับเหรียญ “เจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก” ได้ฟรี ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญ
เท่านั้น โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง นอกจากนี้บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  นิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศิลกินเจ การแสดงเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีถือศิลกินเจ การสาธิตและฝึกอบรมการปรุงและประกอบอาหารเจ “เมนูชูสุขภาพ” เป็นต้น และยังมีการแสดงบนเวที การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง อีกด้วย ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนท่านผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมอิ่มกาย อิ่มใจ และอิ่มบุญกับงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกิจเจสมุทรสาคร ในปีนี้

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลนครสมุทรสาคร  โทร. 0 3441 1028 หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8   E-mail : tatsmsk@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม
2/1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ถนนพวงสมบูรณ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ 0 3475 2847-8   โทรสาร 0 3475 2846  E-mail : tatsmsk@tat.or.th   www.เที่ยวภาคกลาง.com
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.           Tat Samut Songkhram

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]