ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลักประจำปี 2557ข่าวประชาสัมพันธ์PRESS RELEASE
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91 ถนนพระพันวษาตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867,035-525880 E-mail : tatsuphan@tat.or.th ,www.tatsuphan.net
………………………………………………………………………………………………………………..
ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลักประจำปี 2557จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ อำเภออู่ทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วัดเขาดีสลักตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 500 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนหัวโต ขบวนเปรต และการแสดงกระตั้วแทงเสือ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนดอนคาวิทยา และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภออู่ทอง ฯลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035-421444 /
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.035 – 525867,035-525880,www.tatsuphan.net


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]