ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

กาแฟชะมด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประตูภาคใต้ ใหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก ไฟตกหรอดไม่แตก

Chumphon Coffee Valley
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2557
ณ จังหวัดชุมพร
#หลงรักประเทศไทย #ใหญ่วัยซิ่ง
#ชุมพร #Charmingchumphon

Chumphon Coffee Valley : ชุมพรเมืองแห่งหุบเขากาแฟโรบัสต้า 

        จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 60 ของการผลิตทั้งหมดของประเทศ โดยกาแฟที่ปลูกเป็นพันธุ์โรบัสต้า ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 178,283 ไร่ ผลผลิตรวม 24,424 ตัน/ปี สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตดังกล่าว ประมาณร้อยละ 2 จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ และกาแฟสำเร็จรูป (3 in 1) โดยมีผู้ประกอบการกาแฟแปรรูปจำนวน 10 ราย ซึ่งทำรายได้ให้แก่จังหวัดชุมพรปีละ 250 ล้านบาท กาแฟชะมดตากแห้ง

คัดเม้ดเสีย ขึ้นรา แตก

กาแฟเดียว เหมือนกับกระเทียมโทน
Preberry

กะเทาะเปลือก

เมล็กกาแฟสด

ชุมพรเมืองกาแฟหอม จิบโรบัสต้า กลางสายหมอก หอมดอกกาแฟบาน

กาแฟขี้ชะมด ความพิเศษของกาแฟชนิดนี้ และรสชาติพร้อมเชิญชวนให้มาลิ้มลองที่ชุมพร   
        กาแฟขี้ชะมด เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองอินโดนีเซีย ว่า Kopi Luwak (โกปิ๊ ลูวะ) คำว่า Kopi แปลว่า กาแฟ ส่วน Luwak แปลว่า ชะมด ซึ่งเป็นชะมดพันธุ์ Paradoxurus hermaphroditus      
การผลิตกาแฟขี้ชะมด
        กาแฟขี้ชะมดนำมาจากมูลของชะมดสายพันธุ์ดังกล่าว ที่กินผลกาแฟเข้าไป ถ่ายออกมา แล้วเก็บมาล้างทำความสะอาดให้หมดจดก่อนนำไปตากแห้งแล้วคั่ว ทำให้ได้กาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และมีราคาแพงที่สุดในโลก
       ความพิเศษของกาแฟชนิดนี้และรสชาติ
ชะมดโดยปกติจะกินผลไม้ อาจถูกเลี้ยงไว้ในไร่กาแฟหรือเป็นชะมดตามป่า ชะมดจะกินเฉพาะผลกาแฟที่สุกดีแล้วเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการคัดสรรเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพด้วย ปัจจุบันชาวไร่กาแฟจะคัดเลือกผลกาแฟจากไร่มาให้ชะมดกิน เพื่อความรวดเร็ว เมื่อชะมดกินเข้าไปแล้ว ผลกาแฟจะย่อยอยู่ในกระเพาะของมันราวหนึ่งวันครึ่ง ก่อนที่จะถ่ายออกมาเป็นเมล็ดกาแฟ ผลกาแฟตอนอยู่ในท้องของตัวชะมดจะผสมกับเอมไซม์และสารเคมีที่อยู่ในกระบวนการย่อย ทำให้โปรตีนในเมล็ดกาแฟแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก เวลานำเมล็ดกาแฟชนิดนี้ไปคั่วบดจะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ตัวชะมดจะถ่ายมูลซึ่งเหลือแต่เพียงเมล็ดกาแฟออกมา ซึ่งทำให้สะดวกต่อการเก็บมูลของมัน
เมล็ดกาแฟที่เก็บได้ซึ่งมีมูลของตัวชะมดติดออกมาด้วยเล็กน้อย จะถูกนำมาตากแห้ง ก่อนที่จะนำไปล้างให้สะอาด และนำไปคั่วเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ได้สีน้ำตาลอ่อนหรือเข้มกว่าเพียงเล็กน้อย เพื่อให้คงไว้ซึ่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]