ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

สุพรรณบุรีชวนปั่น"ปั่นสไตล์เมืองเหน่อไปให้ถึงขอให้ทัน"ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์  PRESS RELEASE

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91ถนนพระพันวษาตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโทร035 – 525867,035-525880
E-mail: tatsuphan@tat.or.th ,www.tatsuphan.net
***************************************************************************************************************
สุพรรณบุรีชวนปั่น"ปั่นสไตล์เมืองเหน่อไปให้ถึงขอให้ทัน"ครั้งที่ 4
ชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี (MueangNhoeSuphanburi Cycling Club) จัดโครงการปั่นสไตล์เมืองเหน่อไปให้ถึงขอให้ทัน" ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเป็น 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง A มีระยะทางในการปั่น 112 กิโลเมตร เส้นทาง B มีระยะทางในการปั่น 68 กิโลเมตร และเส้นทาง VIP มีระยะทางในการปั่น 22 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีห่างไกลจากยาเสพติด รณรงค์ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษเกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพ ระหว่างชมรมจักรยานทั่วประเทศ ตลอดจนยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมจักรยาน เมืองเหน่อสุพรรณบุรี คุณปรีชา คงนนทชัย 081-8392633ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]