ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

เชิญเที่ยวงาน“ของดีปทุมธานี ครบรอบ 200 ปี ก้าวสู่ AEC และเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

                     


                         ข่าวประชาสัมพันธ์
                                 ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

เชิญเที่ยวงาน“ของดีปทุมธานี ครบรอบ 200 ปี ก้าวสู่ AEC และเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก เขตท้องที่จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ภายใต้ชื่อ “ของดีปทุมธานี ครบรอบ 200 ปี ก้าวสู่ AEC และเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง” ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าไต่ฮงกง ใกล้ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร      กล่าวว่า ด้วยในปี 2558 จังหวัดปทุมธานีจะมีวาระครบรอบ 200 ปี อันเป็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ โดยได้รับพระราชทานนามเมืองจาก พระบาทสมเด็จพระพุทะเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่  และดึงความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ พร้อมตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากในจังหวัดปทุมธานี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ของดีปทุมธานี ครอบรอบ 200 ปี ก้าวสู่ AEC และเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมให้งานประเพณีไหว้บ๊ะจ่างเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น
ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมกิจกรรม“ของดีปทุมธานี ครบรอบ 200 ปี ก้าวสู่ AEC และเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดปทุมธานีให้คงอยู่สืบไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2516 9488


ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่รับผิดชอบ  :  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2250 5500 :  2991-7  โทรสาร 0 2250 5616


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]