ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

ขอเชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2557

        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  PRESS RELEASE 

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867,035-525880
***************************************************************************************************************
ขอเชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2557


จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรีประจำปี 2557  ในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2557 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงประเพณีไทย และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และในปีนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
วันที่ 13 เมษายน 2557  ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี 10 อำเภอ และหน่วยราชการต่างๆ ร่วมสักการะขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ นอกจากนี้ ชมการแสดงต่างๆ ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ในแต่ละวัน ได้แก่ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเวทีหรือรายการต่างๆ การแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดังของเมืองไทย การจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อยของเมืองสุพรรณบุรี ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3553 5380 และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.0 3552 5880 , 0 3552 5863-4


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]