ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจัดการแสดงคอนเสิร์ตคาราบาวช้างช่วยช้าง


จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจัดการแสดงคอนเสิร์ตคาราบาวช้างช่วยช้าง

จังหวัดเพชรบุรีจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง ด้วยจัดแสดงคอนเสิร์ตคาราบาววงใหญ่พร้อมศิลปินและนักร้องที่มีชื่อเสียง
สายวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๖ ที่ห้องประชุม อาคาร ๘๐ ปี พระสุวรรณมุนี (ฉุ่ย) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศลหาราบได้สมทบกองทุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง พร้อมด้วย นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี คุณชาลอต โทณวนิก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟ จำกัด มหาชน และพันตำรวจตรี ไพบูลย์ นาเมือง ผู้บังคับกองร้อย ๕ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงรายละเอียด โดยมี ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แถลงว่า จากที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในห้วงที่ผ่านมาปรากฏเหตุช้างป่าในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เข้าไปบุกรุกพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านและถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จังหวัดเพชรบุรีจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการอนุรักษ์ช้างป่า อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านเมืองมีความสำคัญในระดับชาติ จังหวัดเพชรบุรีจึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลช้าง และป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลบกระทบต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากทั้งการจัดกิจกรรมและการสร้างแนวทางป้องกันการกระทบกระทั่งที่มีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งออกระดับการปฏิบัติงานเป็น ๒ ส่วน คือ ระดับจังหวัด คณะทำงานบูรณาการอนุรักษ์ช้างป่าฯ ด้านอำนวยการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน และระดับพื้นที่มีคณะทำงานบูรณาการอนุรักษ์ช้างป่าด้านปฏิบัติการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งชุดประสานงานอนุรักษ์ช้างป่าบ้านป่าเด็ง เพื่อบริหารจัดการการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเพชนบุรี ให้มีลักษณะการบูรณาการ

การปฏิบัติ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน จึงดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า จังหวัดเพชรบุรี โดยจังหวัดเพชรบุรีได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไทยเบฟ จำกัด มหาชน ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช้างป่า ด้วยการจัดหาทุนด้วยการแสดงคอนเสิร์ตของวงคาราบาว วงใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


คุณชาลอต โทณวนิก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟ จำกัด มหาชน แถลงว่า บริษัท ไทยเบฟ จำกัด มหาชน มีความผูกพันกับการแก้ปัญหาของช้างป่ามาโดยตลอด บริษัทมีกิจกรรมที่เข้าไปช่วยช้างและกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้างบ้านและช้างป่า โดยเฉพาะที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงจำเป็นต้องมีกองทุนในการดำเนินงาน เมื่อทางจังหวัดเพชรบุรีติดต่อประสานงานมาจึงรับความร่วมมือทันที และนำวงดนตรีคาราบาวมาจัดแสดงในช่วงใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา นับเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยจะได้ร่วมถวายพระพรด้วย โดยจัดให้มีการถวายพระพรชัยมงคล และเชื่อว่าจะไม่มีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการแสดง เรามีความห่วงใยทั้งคนและช้าง ถ้าทำสำเร็จจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสวนสัตว์กลางแจ้ง ส่วนบัตรเข้าร่วมชมงาน จึงขอแนะนำให้รีบหาซื้อเนื่องจากใกล้เต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ซึ่งรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในทุกช่องทาง


พันตำรวจตรี ไพบูลย์ นาเมือง ผู้บังคับกองร้อย ๕ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แถลงว่า กองกำกับการ ๑ ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดเพชรบุรี ให้สนับสนุนด้านสถานที่ จัดกองอำนวยการที่สนามฟุตบอล จัดกำลังหลักดูแลความเรียบร้อยในงาน ๒๐๐ นาย กำลังเสริม ๑๐๐ นาย และเจ้าน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ รับบุคคลที่ต้องควบคุมตั้งอยู่ใกล้สนามฟุตบอล จะมีการตรวจโลหะและวัตถุระเบิดทุกชนิด ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจสนับสนุนการตรวจความเรียบร้อยรอบงาน ตรวจยาเสพติดและอาวุธ ได้จัดตำรวจหญิงตรวจประตูที่สอง กองรักษาการณ์สามารสั่งการได้ทุกจัดทุกเวลา สามารถควบคุมความเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีที่จอดรถ ๖ ไร่ เป็นรถยนต์ประมาณ รถจักรยานยนต์ ประมาณ สำหรับเจ้าหน้าที่แยกออกจากผู้ชม มั่นใจว่าการชมคอนเสิร์ตเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างแน่นอน


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงว่า ลำดับขั้นตอน ก่อนการแสดงเริ่มการแสดงเพลงฉ่อยของนักแสดงจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ และดีเกฮูลูของคณะจันทร์เสี้ยวบ้านแหลม ต่อด้วย การแสดงวีดิทัศน์ของเสนาธิการทหารบก จากนั้น วีดิทัศน์ของแม่ทัพภาพที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่องช้าง จบแล้ว ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวเชิญชวนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่เวทีกลางโดยพร้อมกัน จากนั้น ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และต่อด้วยเพลงภูมิพลมหาราช และต่อด้วยเพลงที่เกี่ยวกับช้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ จากนั้น จะเริ่มการแสดงโดยใช้เลาประมาณ ๒ ชั่วโมง เรื่องบัตรเข้าชมงานส่วนหนึ่งกระจายไปยังส่วนราชการแล้ว และเตรียมจำหน่ายตั้งโต๊ะหน้างานด้วย ส่วนบัตรสอบต้องการเพิ่มติดต่อได้ที่ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๓๒-๔๑๑๖๔๕


หลังเสร็จสิ้นการแถลงรายละเอียด สื่อมวลชนไดสอบถามเรื่องมาตรการป้องกันการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และขอบเขตการช่วยช้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีหรือทั่วประเทศ ได้รับคำชี้แจงว่า มีมาตรการ้องกันเพราะไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่าย และกองทุนช่วยช้างในแต่ละจังหวัดก็จะมีดำเนินการเช่นเดียวกัน ส่วนสื่อมวลชนจะมีบัตร PRESS ให้เข้างานและจัดสถานที่เฉพาะให้กับสื่อ จึงขอมาให้ประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีโดยตรง ซึ่งบริษัท ไทยเบฟ จำกัด มหาชน จะดูแลทั้งคน ทั้งนักท่องเที่ยว และช้างร่วมกันด้วย ส่วนของที่ระลึกจะพิจารณาจัดทำต่อไป

สำหรับกองทุนเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าของจังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นสืบเนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ และการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สาเหตุที่ช้างป่าตาย วันที่ ๓ มกราคม ๕๕ ช้างป่าเพศผู้เสียชีวิต อายุประมาณ ๑๐ ปี สาเหตุการตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน AK ๔๗ และปืนคาร์บิ้น บริเวณหัวกะโหลก ลำตัว เพื่อประสงค์เอางา งวง และอวัยวะเพศ จับกุมผู้ต้องหาได้ ๒ คน ศาลตัดสินจำคุก ๑๐ ปี ๖ เดือน รับสารภาพจำคุก ๕ ปี ๖ เดือน ช้างป่าตาย ๑ ตัว วันที่ ๗ มกราคม ๕๕ ช้างป่าเพศผู้เสียชีวิตบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำกะหร่าง ๓ คดีอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน ช้างป่าเสียชีวิต ๑ ตัว วันที่ ๘ มีนาคม ๕๖ ช้างป่าเพศเมียถูกยิงเสียชีวิตบริเวณอ่างเก็บน้ำกะหร่าง ๓ จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ ๒ คน คดีอยู่ระหว่างสืบสวน ช้างป่าเสียชีวิต ๑ ตัว วันที่ ๙ เมษายน ๕๖ ช้างป่าเพศเมียอายุประมาณ ๑๒ – ๑๕ ปี มีลูกอยู่ในท้องเสียชีวิต บริเวณอ่างเก็บน้ำกะหร่าง ๓ จากการตรวจสอบพบกระสุนปืนลูกซองเบอร์ ๙ บริเวณช่วงอกด้านซ้ายและการผ่าพิสูจน์ตรวจพบลูกช้างในท้อง มีอวัยวะครบสมบูรณ์ใกล้คลอด (เพศผู้) ๑ ตัว วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๕๖ ช้างป่าเพศผู้ถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิต สาเหตุมาจากชาวบ้านที่ใช้ลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันช้างป่าเข้ามาทำลายพืชไร่ของตนเอง เหตุเกิดในพื้นที่ ม.๗ ต.ป่า ช้างป่าเสียชีวิต ๑ ตัว รวมทั้งสิ้นมีช้างป่าเสียชีวิต ๕ ตัว

โดยกองทุนแก้ไขปัญหาช้างป่า จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกิจกรรม/โครงการดูแลแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการสนับสนุนคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้ราษฎรกับช้างป่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ปกติสุข ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ของรัฐเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณส่วนราชการต่าง ๆ และงบพัฒนาจังหวัด อาจมีสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการในเบื้องต้น รายได้จากคอนเสิร์ตจะนำมาจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาช้างป่า สำหรับระยะต่อไป กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะนำมาสมทบกับกองทุนเพิ่มเติมในห้วงต่อไป จังหวัดจะพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาเห็นชอบกิจกรรม/โครงการที่จะต้องใช้เงินจากกองทุนและการเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อรักษาความเข้มแข็งของกองทุนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]